BG

ОБРЪЩЕНИЕ НА БОГА КЪМ ХОРАТА

image1

ПОСЛАННИЦА НА НЕБЕСАТА

 Ще говоря чрез теб на хората, които не знаят и не вярват. МОЕТО явяване не е мистика. АЗ никога, никого не посвещавам в плановете Си. АЗ идвам и виждащия ще МЕ види, а слепия няма да разбере явлението. АЗ идвам да предскажа на хората за това, за което не са ги учили. Нека те да повярват и със своя ум да дойдат до МОЯТА СЪЩНОСТ, която винаги е била открита за тях. Но не са МЕ слушали. Сега ще донесеш до техните души, че АЗ съм длъжен да ги преубедя, че съм длъжен да преправя техните умове и да изправя действията им. Сега и веднага ще се подложат те на изправяне, последното по техния път към МЕН. Но КАЗВАМ това – от техните сърца ще тръгне причастието им. Човек си остава сляп. Той не МЕ вижда, не вижда своите грешки и не желае да ги види, наслаждавайки се на спокойствието. АЗ давам информация за да прозрят. Информацията, която ще ти бъде дадена, ще се подложи на разнопланово разшифроване. Това е и най-сложна математика, и физика, и електроника, и много други науки. АЗ ще съвместя във вас много. Ти си дошла за да МИ помогнеш да корегираме света на Земята, да го прекодираме и никой няма да ми попречи да извърша това, което СЪМ ЗАМИСЛИЛ. На Земята има много места, откъдето може да се управлява кодирането на местностите. Това прекодиране МИ е необходимо и Ти си длъжна да го извършиш. Но не всичко така гладко става както ПРЕДПОЛАГАХ. Но Великите дела наближават и плановете МИ ще се осъществят. Главната цел в живота на хората е единението им с Висшите и достигане на високо ниво на Духовност с помощта на нашите знания. Най-Висше за тях се явява разбирането на информацията изпратена от Нас. Те са длъжни да достигнат недостигнатото, неупоменатото, ненадейното. Цел на живота им е да познаят нашите задачи поставени пред тях. Иначе, не ще да преминат този път, към който са се стремили. Ние ги водим през целия им земен живот.   Хора, опомнете се за последен път! И нека да се отворят очите на незнаещите, които поради отдалеченост на местоживеенето си, не могат да се докоснат до вас и да опознаят Нашата информация. Далечните ще се съберат при огъня и ще греят сърцата си с Нашия огън. И това ще бъде скоро. Огънят разпален от Нас ще гори, ще свети и насочва хората, желаещи да вървят по-далече и по-далече. При това ще отпаднат и изгорят всички неверни и немислещи. От това ще се очисти Земята. Ще се облекчи и „Съюза”. Докосналите се до благотворния огън,силните духом,ще се изправят и израстнат, и ще поведат след себе си съратници. И ще имат ученици, учениците ученици. И така ще бъде, защото така ПОВЕЛЯВАМ АЗ
*  * *    

  • Пред погледа Ви е удивителния Автор на всички текстове, първоизточник на книгите от серията „ Зад границата на непознатото ”. Факта, че Лариса Александровна е единствената земна избранница, удостоила се с Висшето доверие на нашия Бог, предаващ чрез нея главната информация за Цялото човечество, говори само за себе си. Встъпвайки в ролята на идеален проводник за Висшите знания в земния свят при     смяната на епохите, тя извърши това, което не е намерило в хората даже и мъничка част истинско разбиране, и което само очаква в бъдеще подобаващо да бъде оценено.  Лариса Александровна е контактьор от висше ниво, Личност с планетарно ниво на развитие. Никога още такава мощна душа не се е въплътявала в човешка форма. Но именно такъв могъщ енергопреобразувател е бил нужен на Висшите, за предаване на енергиите към Земята, необходими ѝ за преминаване на следващия етап на развитие, а на човечеството, за получаване на нови свръх потенциални знания, неизкривени нито на йота при приемането им, осмислени и прекодирани за нивото на човешките понятия. Тя успя с чест да изпълни всички най-сложни задачи в своето земно въплъщение, което не е било по силите за осъществяване от никой друг, освен от самата нея. Главната работа по приемането на диктуваните ѝ от Бога „Закони на Мирозданието” е изисквала колосално напрежение на всичките ѝ сили, и е била съпроводена от нечовешки страдания поради многочислените поражения върху тялото ѝ, както и върху вътрешните ѝ органи от постъпващата свръхмощна енергия, за която се е оказала неподготвена напълно и недоразвилата се физическа материя. Затова при всеки контакт с Твореца, тя е била близо до доброволно самоизгаряне в името на човечеството. За възтържествуването на Земята на Божествената Истина, измъкване от безисходицата на бездуховността и нарастващата човешка деградация. 

В Ъ З В А Н И Е  К Ъ М  Ч О В Е Ч Е С Т В О Т О 

  • Аз вашия БОГ, Космическия Разум, Абсолют. Аз имам множество имена и идвам при всекиго със своето име. За едни Аз съм името на загрижената и любяща майка, за други Съм името на строгия и суров баща. Всеки Ме възприема по своему, съобразно със своята национална принадлежност, култура, образование, религия.  Аз съм във всеки от вас с раждането ви. Деца мои! Наближават сроковете и всички вас ще ви събера под крилото си. Идвайте при Мен. И нека не ви спре по пътя никаква сила, никаква мисъл, никакво действие. Който е стъпил на пътя, няма право да отстъпва. На вас са ви дадени изкушения, по които вашия Отец ви оценява. Вървете с мир! Отсега Аз ще съм вашето око, Аз ще Съм вашата ръка, Аз ще съм вашето ходило. Вие сте деца Мои, изпълняващи смирено волята на своя Отец. Приемете ме с цялото си сърце. Аз вдъхващия във вас Духа на живота, наблюдаващия за всичките ви дела, изпращам Своето Благословение да приемете в сърцето си Моето име и служенето си на Мен. Потърпете немного и ще ви избавя от страданията и нещастията, от гнева и враждата, от страха и ненавистта. Ще примиря и събера Моите деца в Моя дом! Ще изпълня всичко от Мен предначертано, ще очистя вашите сърца, очите ви, ушите ви от черните маски, ще утоля страдащите и жадните, ще изменя вашия свят и ще го спася от разпад! Обединявайте се и се трудете за благото на своя Отец небесен. Носете Словото на Моята Правда на вашите заблудили се братя, откривайте очите им, измийте ги с водата на Моето Благословение! Мир вам! Ваш БОГ!   
  • Л.А. Секлитова, заедно със своите родители – Л.Л.Стрелникова и А.И.Стрелников, приемат Новите знания, които са били получени при контактите с Висшия Космически Разум. Получената информация е публикувана в повече от 60 книги.