BG

ДУХОВНИTЕ ВСЕЛЕНИ

 

Какво е това Вселена?

Вселената от човешка гледна точка – това е обем от Пространството, в който се разполагат определени материални тела. За тези тела човек знае много малко. Всички небесни тела той подразделя на планети и звезди, галактики и мъглявини, а другите дребни форми като комети, метеорити, болиди и такива състояния като космическата жар и газовите натрупванията, той счита за произлезли от тях. На човечеството са известни черните дупки и пулсарите, възникването на нови и „свръх” нови звезди и общо взето с това изглежда, предметното изброяване на вътрешното съдържание на Вселените се ограничава.

Човек знае за своята Вселена много малко, толкова малко, че може да се каже – нищо не знае. Но за да се разбере какво представлява Вселената, как е устроена и кой я населява, трябва да се уточни, с каква именно Вселена ние желаем да се запознаем.

Вселените по своята структура се делят на материални и енергетични. Последните се отнасят към Духовния тип Вселени. 

Човек живее в материална Вселена и е запознат с тези тела, които са изброени по-горе. Но материалната Вселена има паралелни Вселени тоест, пространства, намиращи се в друго измерение, но базиращи се на нейната физическа основа като на фундаментална база и са свърани с нея с определени връзки и зависимости.

Енергетичните Вселени стоят по-високо в сравнение с материалните и паралелните. Те са на различни нива на развитие и имат сответстващи на тези Нива структури. Естествено, всяко едно същество, в зависимост от степента на своето развитие ще се намира в тази Вселена, която съответства на неговото ниво. Затова материалния човек се намира в материална Вселена и вижда едно, а много по-високо развитото Същество ще се намира във Вселена, съответстваща на степента на неговото усъвершенстване и ще вижда съвсем друго. Но при това висшестоящата Същност* ще знае за всичко, което се намира по-ниско от нея, но по-ниско намиращата се личност никога няма да разбере в пълен обем висшестоящото, докато не се издигне на неговото Ниво.

Научава се това, което отговаря на степента на усъвършенстване. Затова, съществата от различните Нива на развитие, ще разказват за различен строеж на Вселената, за различни пътища на нейното зараждане и развитие. Вселените намиращи се на еднаква степен на усъвършенстване, но предназначени за различни цели, ще се различават и качествено и конструктивно. Освен това, еднакви Вселени няма.

Ние ще се спрем и ще разгледаме тези четири Вселени, които принадлежат на нашия Бог, и в които Той съществува.

Тези Вселени включват в себе си енергетични светове с този диапазон на енергии, който е характерен за самите тях. Затова по въпросите за строежа на Вселените, ние ще разглеждаме не толкова тяхната материална страна, колкото енергетичната. Какъв е мистичния строеж на Вселените, а именно на тези, в които човешката душа ще пребивава не само за онзи миг какъвто е съществуването ѝ в материалната среда, а за милиарди и милиарди години при възхода ѝ в Йерархията?

След завършване цикъла на развитие в материалната Вселена, човек преминава в Духовна Вселена на Бога, в Неговите енергетични светове. Там той продължава по-нататък еволюционния си път във „финия“ свят, който е безкраен в своето развитие. Мъничката душа на човека, шествайки от свят в свят, като малка снежна топка, постепенно нараства своята енергетична маса, израствайки до огромните размери на Висшите Същности.

Но какво представляват Вселените, как се появяват Те и как изчезват, ние изяснявахме в беседите си непосредствено с Бога. Той съществува в Духовна Вселена, а ние в материална и затова е възможно много неща да остават недостъпни за възприемане от нашето съзнание. Ние ще трябва да се запознаем с напълно нова за нас информация при най-беглата ни представа за това, което се намира по-високо от нас. 

Трябва да се каже, че е трудно да се пита за нещо, за което нямаш и най-малката представа, за нещо за което никога не си чувал, и което не ти се е случвало или поне не си спомняш да си го видял.

По-рано известните истини доведоха човечеството до безизходно и безмислено съществуване, а нови още не са се появили. Многото материалистични теории за строежа на света и Вселената са остарели и не съответстват на реалната действителност. Затова, задавайки нашите въпроси се налагаше да се движим с опипване. Налучкаш ли тънката нишка, тогава се придвижваш по-нататък, придвижил ли си се вече напред, отново напипваш въпроса, за да направиш пак няколко стъпки. И така въпрос след въпрос.

А какво е пред нас? Ние приличахме на хора лишени от зрение и само по неясните понятия за новото, ни се удаваше крачка след крачка да вървим в неизвестното. Да се препрочита това, което ни е дадено и в него да търсим някакви нови ракурси, за да разширяваме границите на познанието по избраната тема – това беше единствения метод за търсене на въпросите и придвижване напред по пътя на познанието.

Не на всичко се даваха отговори. Голяма част от информацията остава скрита за човечеството. Затова ние се радвахме на малките открития за небесните тайни, бяхме щастливи при всяко ново понятие, което разширява границите на нашите знания. 

Какво ни разказа за духовните Вселени нашия Бог?

Космически организъм. Естество

Отговаря Бог:

– За какво съществуват Вселените?

– Вселените, това са клетки от огромния организъм на Естеството, които Му позволяват да съществува, изпълнявайки определени функции от Неговата жизнена дейност. Същевременно, тези клетки като форми на Пространството, служат за среда на обитаване за душите. Едното и другото са взаимосвързани и взаимозависими, тъй като иначе не могат да съществуват.

– Нашата Вселена се намира в определен пространствен обем, който като отделна част, принадлежи на огромния жив организъм наречен Естество. Човек, когато гледа през телескопа или просто в небето, вижда това Естество, но Го вижда отвътре?

– Да. Но той вижда само това, което му е позволено да види и нищо повече. Ако би видял истинското космическо пространство, то неговия вид би предизвикал в човека шок. 

– Но защо? Толкова ли е ужасно?

– Човек живее в изкуствен свят, създаден специално за него и преукрасен на много места. А това, което не му е разрешено да види, той никога няма да види. И това е направено с цел защита на неговата психика. Цялата Земя се намира под определена пространствена защита, която я предпазва отвън от смъртоносните излъчвания и от други опасни влияния.

– А нима човек може да види в Космоса нещо друго, различно от това, което му е вече известно досега?

– Това, което се вижда, се променя в зависимост от растежа му по Нивата за развитие. Но даже, ако на човек му се увеличи количеството подадена енергия от неговия Определител, то енергийния излишък ще му позволи да види това, което той не вижда при обичайната му енергетика. Постепенното усъвършенстване на душата води до натрупване в матрицата ѝ, и в постоянните ѝ обвивки на нови енергии. Поради това се увеличава общия енергетичен потенциал и възможностите на кръгозора на душата се разширяват. За Земята обикновено това става така. Настоящия рисунък на пространството, който човек вижда от Земята или от йоносферата е разчетен за определено Ниво в развитието на човека. И когато нивото му се повиши, тогава Ние изменяме рисунъка на пространството, който вече ще съответства на следващия стадий на прогрес. Тоест, човечеството, което ще стои на много по-висока степен от сегашното, ще вижда вече новия рисунък на пространтвото.

Отговаря Дявола:

При контактите ни с Дявола ние извършвахме същата работа, която вършехме и с Бога тоест, продължихме със започнатото от Бога дело. Контакта ни с Дявола създаваше впечатление, че нашия Създател е зает и затова е помолил Дявола временно да Го замести. Във връзка с това, когато Дявола се явяваше по канала ни за връзка, плана за нашата работа не се променяше. От своя страна Той не предлагаше в работата нещо лично, което би могло да измени хода на нашите контакти и не налагаше собствени мнения. Действително, веднаж се заинтересова: 

– Искате ли да ви дам своя модел на Вселената?

– Благодим, но на нас ни е достатъчно това, което ни дава Бог – веднага се отказахме, без да се замисляме.

Разбира се, беше ни любопитно да узнаем от Него какъв би бил строежа на Вселената, но ние разбирахме, че даром Той нищо не дава и затова обезателно ще вземе в замяна това, което счете за нужно. Ние се стараехме да водим обикновени разговори и не излизахме извън установените граници. Разбирахме, че контактите ни с Него бяха за нас проверка, изясняване на видовете съблазни, на които можем да се поддадем, и затова се стараехме да бъдем бдителни. 

Тъй като и с Дявола продължавахме да изясняваме най-различни въпроси, то много от Неговите отговори също влязоха в съставените теми. И при това не трябва да се отнася човек към отговорите Му с предубеждение. Трябва да се помни, че Той е в услуга на Бога. Той е един от Неговите главни помощници, занимаващ се с въпросите на разрушенията и изчистването на териториите. Той е математик, универсален изчислител и програмист, добре осведомен за всичко, което касае Неговата част в Божиите светове.

На нашите въпроси към Дявола, получихме следните отговори:

– Какво съществува в Космоса извън това, което може да види човек? 

– Човек е способен да възприема само материалното и това, което съответства на физическия спектър на енергията. Във вашата Вселена има много холограми, но тях хората ги възприемат като материални обекти. Холограмите се дават за вашия прогрес, за да може да имате какво да изучавате и над какво да мислите. Холограмите способстват за развитие на мисленето. Но когато човек преминава на следващия по-висок етап, той открива за себе си друга форма на живот и нещо друго. Той вижда същата холограма, но вече изменена. Тоест, това което вие сега си представяте за някакви енергетични сгъстявания, своего рода енерготочки, такива на вид като отделни звезди, след своя усъвършенстван етап на развитие, вие ще ги виждате вече съвсем други. Сега вие възприемате всичко като материално и даже в самата енергетика също виждате само това, което се отнася към материалната структура. Но израствайки със степен по-нагоре, вие вече може да видите самата енергетика тоест, ще започнете да възприемате много по-висок диапазон на енергията и ще престанете да виждате вашата груба физическа материя. 

– Ще виждаме само енергията? 

– Да, материалния свят ще изчезне за вас, тъй като се изменят и органите за виждане. Ще можете да възприемате вече „фината материя“, ще започнете да виждате енергетичните слоеве. А когато се повдигнете още по-високо, ще започнете да възприемате окръжаващия ви свят в цифри.

– А какво представлява във Вашето възприятие нашата Слънчева Система?

– За Мен това са цифри и само цифри.

– А какво е енергетичния строеж на Вселената за Вас?

–  Енергетичното е също цифри. При Мен всичко е свързано с цифри. Енергетиката също се променя в цифри.

– И Вие изчислявате абсолютно всичко ?

– Да. При Мен всичко е преброено. Колко е нужната енергетика, колко има, за какво служи и защо. За мен цялата материя се подрежда във формата на цифри.

– Можете ли да ни кажете, какво представлява Слънчевата Система в действителност?

– Няма Слънчева Система – сухо отговори Той.

–  Но ние нали я виждаме – възразихме ние и се опитахме да го докажеме с аргументи. Учените я изучават и получават някакви данни при замерванията с прибори.

– Има определени ретранслатори на енергия – отново с металически тон заговори Той. – А Слънчевата Система, това е материална холограма, създадена за вашето развитие. Що се отнася до вашите учени, то те са на безизходен клон от развитието си. Осемдесет процента от техните теории не са верни.

Неговото откровение ни озадачи, но Той не можеше да ни излъже. Тогава вече няма да е това Ниво. Следователно, какво ни оставаше, освен много неща да преосмислим в нашите познания. Нима напразно древните философи са говорили, че целия свят е илюзия. Затова и по-нататък ние решихме да уточним.

– Изглежда, че и в нашия Космос всичко е холограма?

– Защо? Има и много материални обекти.

Тъй като мненията ни за света и тези на Дявола рязко се различаваха, ние решихме да си изясним, какво е възприятието на Бога за света. 

Отговаря Бог:

– Какво представлява за вас Вселената?

– Понятията Вселена и Космос, са въведени в обръщение от човешкото съзнание. Нашия свят е различен. Но това, което вие наричате Вселена, за Нас е определен пространствен обем, в който се налага да работим. Съществената разлика между вашите понятия и Нашите, се състои в това, че вие считате за живи единствено хората и всичко онова, което се движи, а останалото представлява някаква неодушевена пространствена структура. Но Ние всички съществуваме в един огромен жив организъм и тези четири Вселени, които Ми принадлежат, са като клетки от този организъм. Аналогията, разбира се е груба, защото е трудно да се преведе на нивото на вашите понятия, истинността за строежа на Мирозданието. 

В реалността понятието Космос съответства на понятието Естество, този огромен жив и развиващ се организъм, в който пребивава всичко истинско. Моите Вселени може да се приемат за четири клетки на този космически организъм. Те са само четири. А в това Естество, има безчислено множество подобни клетки. Така, че съразмерността на нашите пространствени обеми и на самото Естество е огромна.

– На Земята действа Закона за аналогията тоест, в някои неща живите същества помежду им си приличат. В Естеството също ли има аналогични Вселени? Съществува ли повторение на това, което действа във Вашите клетки-Вселени и другите клетки на Естеството? 

– Има аналогия, но тя е частична. Тя не е пълна поради това, че във всичко преобладава Закона за индивидуалното развитие, който обособява частното и го прави с нещо по-различно от другите. 

– Аналогията се отнася до това, че позволява на всичко частно да се обедини в единно цяло? 

– Да, това се отнася до жизнените функции на организма. В него действат определени Закони, които съединяват всичко разпокъсано в единно цяло. Но за обединението способства и общата програма, разчетена за даденото Естество, отчитаща и най-малките детайли в единната Му работа. Освен това, тя обединява цялото общо време на организма и жизненото време на клетките – Вселени. За да се разбере по-добре, вземете своя организъм. Той е един и в него всичко е различно. Има и много аналогии вътре във вас, но в същото време абсолютно всичко е индивидуално.

Следва продължение

Л.Секлитова и Л.Стрелникова