BG

Първа и втора цивилизации

  

Ние се заинтересувахме по въпроса за първите цивилизации. Това, което е известно на хората за тях от историята е само тяхна лична представа за произхода на човека на Земята, техни предположения за това, как се е зародило човечеството.   Но какво по този въпрос ще ни каже самият Бог, какво ново ще открие Той на читателя. Затова Му зададохме следните въпроси:

- Какво е представлявала първата цивилизация?

- Първата цивилизация за първи път е показала материалните хора, хранещи се с растения. Те са се занимавали единствено със своето жизнеобезпечаване и са живяли на нивото на първобитните хора, но в общества. Разделянето на полове е станало веднага с появата на човека. При всички цивилизации съществата са били двуполови. Макар, че са се експериментирали и отделни варианти на еднополови същества, но в много ограничени количества и основно при следващите цивилизации.

- В жилища ли са живяли представителите на първата цивилизация ?

- Жилища са имали във всички цивилизации.

- Казват, че първите хора са имали черен цвят на кожата ?

- Не, те са били бели. Черните са се появили във вашата пета цивилизация. Били са или само бели или само сиви. След това жълти, после пак бели. И в края на краищата са се появили и живяли съвместно смесени по цвета на кожата си. По този начин Ние експериментирахме, опитвайки се да постигнем желания от Нас резултат.

- С какво първата цивилизация се е отличавала от втората ?

- С интелекта си и с размера на телата си. Първоначално, материалния човек е бил много голям на ръст и по вашему глуповат. Разума му се е развивал твърде слабо.

- Било ли е нещо изобретено като първобитна техника ?

- Не. Никаква, даже примитивна техника не е имало при тях.

- Като диви племена ли са живяли?

- Не чак толкова диви както на вас ви се струва макар, че са водили примитивен начин на живот. Диви племена има и във вашата цивилизация така, че някои души са останали на Земята до настояще време слаборазвити и технически неграмотни, както е било и при тях. Освен това, даже във вашите гъстонаселени места има хора, които водят примитивен начин на живот независимо, че живеят в цивилизован свят. Всичко е относително.

- Защо Сте се отказали от първата цивилизация? С какво не са Ви удовлетворили?

- Техният мозък е бил неусъвършенстван, тъй като това бяха първите Ни екземпляри.  Недостатъчното развитие на интелекта способстваше за слабото развитие на душата, и затова се наложи да се поработи за подобряване на умствения апарат на човека и за намаляване размерите на телата им. Във втората цивилизация, човека стана с по-нисък ръст тоест, стана подобряване на конструкцията на материалната обвивка. Беше избран оптималният вариант за модел на тялото, при условията на това време. В резултат на това, втората цивилизация започна да прогресира по-добре. Но Ние продължихме да работим по-нататък за създаването на рационален модел на човешки организъм.

- Вътрешните органи също ли се усъвършенстваха?

- При прехода от първата цивилизация към втората се внасяха корекции в цялата конструкция, тъй като при изменението на размера на физическото тяло трябваше по най-добрият начин да се преустроят и всички вътрешни органи. Всичко се подобряваше и модифицираше.

Трета цивилизация

 Човечеството не винаги е съществувало на нашата планета, то ту се е появявало по някакви причини, ту е изчезвало. Важно е било да се разбере, че то е било причината за появяването на цивилизация и това, че я е довеждало до упадък и пълното и изчезване. Висшите Йерарси и Бог никога не са разкривали напълно темата, а са давали на части новата информация. Затова, за да можем по-нашироко да осветим тази или някоя друга тема, се налагаше дълго да се размишлява в каква посока да се развива нашето познание. И така, започнахме с въпроса:

- Атлантида в третата цивилизация ли беше? 

Висшият Йерарх отговори:

- Не, Атлантида, това е в четвъртата.

- С каква цел Вие създадохте третата цивилизация?

- За преоформяне мислите на хората. При човека, способността да мисли напълно зависеше от конструкцията на неговия мисловен апарат, конструкция, която продължаваше да бъде несъвършена. В същото време нарастваха темповете на еволюцията и човека трябваше да се включи в по-активния кръговрат на енергиите. Трябваше да се подобри качеството на произвежданите от него ментални енергии тоест, да се повиши тяхното ниво. Същата насока в еволюцията беше приета и по отношение на човека от четвъртата цивилизация тоест, подобряване конструкцията на мисловният му апарат с цел въвличане на личността в много по-активен мисловен процес. Беше необходимо да се формират нови мисли, а това най-напред зависи от конструкцията на мозъка.

- Какво ново имаше в конструкцията на мозъка?

-Удаде ни се да подобрим работата на импулсното колело, а така също и в самата конструкция на физическия мозък се добавиха отделни елементи, които обезпечиха много по-интензивната и плодотворна работа на мозъка. 

- Имаше ли го импулсното колело през всичките цивилизации?

- Да, тъй като то обезпечава връзката на човека с водешият го Определител.

- Били ли са високоинтелегентни хората от третата и четвъртата цивилизация ?

- Да. На Нас ни се удаде да повдигнем мисловната дейност на човека на нужното ниво, което обезпечи за Йерархичната Система необходимите видове високи енергии.

- Защо не дадохте такъв висок интелект на хората от нашата цивилизация, какъвто е имало при представителите на Атлантида; те са строяли „летящи чинии”, премествали са се с помощта на дематериализация в други точки на пространството?

- Високият интелект е произвеждал особена енергия, която е била мощна, но рязка. Наложило се е да се смекчи. Тоест, Ние постоянно работехме над усъвършенстването на мисловния апарат на хората като получавахме преди всичко усъвършенствано качество на необходимата Ни енергия, произвеждана от тях.

- Значи, Вие можете да направите цялата цивилизация по-умна или по-глупава.

- Да, всичко зависи от разумните потребности на Йерархичните Системи.

- Какво представлява третата цивилизация?

-Те са имали една държава и един общ език, не така както е сега при вас. Но това е била вече високоразвита цивилизация.

- В кой район на земното кълбо се е намирала тя?

- В тези времена е имало само един континент. По-късно той се е разпръснал на части. Така, че третата цивилизация се е разполагала на един континент.

- Достигнали ли са технически прогрес?

- Технически те са били дотолкова развити, че са можели да летят. Пребиваването им на Земята е завършило с това, че всички те са отлетели далече зад пределите на слънчевата Система. 

 - Защо са напуснали Земята?

- Техните контролни служби са разбрали, че на Земята трябва да падне комета или голям метеорит. Към тях от Космоса се е приближавало светещо тяло. Тъй като е имало само един континент, това би могло да доведе след себе си до пълната им гибел. Затова те са създали изкуствена планета, четири пъти по-малка от Луната и са отлетели към нея в Космоса. Техният брой на Земята не е бил голям, затова всички са се събрали на техния летящ остров. Никой не е останал тук.

- Какво представлява изкуствената планета?

- Тя е имала плоска форма, вътре в която се е разполагало техническото оборудване, обезпечаващо на платформата преместването и в Космоса. Отгоре платформата се е закривала от защитен купол. Той е задържал атмосферата. Тя е представлявала космически кораб – остров, с изкуствена атмосфера и всичко необходимо за живот. 

( Писателят Свифт е отразил това, което е дошло до него във вид на легенда, в своята фантастична повест „Летящият остров”. Всичко, което Космическите Системи са експериментирали на Земята или всичките тези интересни събития, които са се случили на Нея, са оставали за следващите поколения като легенди ) .

- Какво е станало със Земята след отлитането им? Станала ли е очакваната катастрофа?

- Не, не е имало силна катастрофа. Станал е не особено голям взрив от падането на небесното тяло.

- Оказана ли им е била техническа помощ от страна на другите неземни цивилизации, щом като те са могли да достигнат до такова високо ниво на развитие, че са създали цял летящ остров?

- Никой никаква техническа помощ не им е оказвал, макар да са контактували с представители на други цивилизации намиращи се в съзвездието „Зета” от Системата „Сириус”. Те всичко са постигнали със силата на собствената си мисъл.

- А самата трета цивилизация в периода, когато е пребивавала на Земята, летяла ли е на други планети?   

- На нито една човешка цивилизация не е било разрешено да излиза извън пределите на вашата планета. Техните полети са се ограничавали до земните сфери. Само при опасност от стълкновение с небесно тяло, на третата цивилизация е било разрешено да напусне Земята. Но това за тях е било завършване на програмата им за развитие в дадения свят и затова са отлетели. А Ние освободихме място за развитието на нови хора.

- Къде са се разположили в Космоса на своя летящ остров, в наше съзвездие или по-далече?

- Те са отлетели много далече и са се спрели в съзвездие, което не се вижда от Земята. Затова то не е известно на хората. 

- Колко време са съществували на своя остров ?

- Те продължават да съществуват и сега, по-точно техните потомци.

- Какъв вид енергия е използвала третата цивилизация за издигането на кораба – остров ? Това антигравитационни сили ли са ?

- Не. Този вид енергия не е известен на хората от петата цивилизация. Тази енергия е противоположна по знак на гравитацията, има отблъскващи свойства и се отнася към категорията на минусовите енергии.

- Как е стоял въпроса с времето на техният кораб – остров ? В други места на Космоса то вероятно е друго.

- Ние помогнахме да се отрегулира течението на времето вътре в техния кораб и неговата съвместимост с времето на Космоса .

- Те властвали ли са над времето?

- Не. Над времето сме властни само Ние.

- При потомците им времето сега същото ли е както на Земята ?

- Не. Скоростта за протичане на времето се променя с програмата. И в различни точки на Вселената то е различно. Затова в плана за адаптация към новото им място във Вселената, както и с изменението на програмата им за развитие, при тях постепенно се е изменило и времето. Сега то е различно от Земното.

- Как е стоял въпроса с морала в третата цивилизация ?

- В нравствено отношение те са стояли високо, затова Ние им позволихме да отлетят, и не ги унищожихме както Атлантида, за нисък морал. „Атлантите” са се опитали да съвместят в себе си високото технологично ниво и ниската си нравственост, което се случва при деградацията на обществото.

- Била ли е развита при тях религията ?

- Не. На тях не им е била нужна, тъй като те са знаели за съществуването на Висшите Йерархии стоящи над тях, и са се отнасяли към Тях с нужното уважение.  

Познавали са Законите на Космоса и са ги почитали.

- Били ли са агресивни и има ли ли са ракетна техника ?

- Никаква ракетна техника не са имали, както и не са били агресивни. За разлика от вас те са се усъвършенствали правилно.

- В какво се е проявило това ?

- Те са могли със силата на мисълта си да преместват предмети, били са способни да ги материализират. Зад пределите на Земята са излизали не с летателни апарати, а с „фините” си тела и със силата на мисълта си. Всичко са извършвали със силата на мисълта си.

- По какъв начин са успяли да достигнат такава сила на интелекта ?

- Били са изградени по съответния начин. Ние не бяхме удовлетворени от слабото мислене на втората цивилизация, затова в мозъчната конструкция на човека от следващата цивилизация поставихме специални блокове, които способстваха за усилване на мисловната дейност при съответните програми.

- А телепортация и левитация, владеели ли са ?

- Не.

- Третата цивилизация добре ли е била развита технически. Чувствата при тях били ли са развити или само интелекта ?

- Всичко се е развивало паралелно, и чувствата и интелекта.

- Чрез страданията ли са се развивали или само чрез радостта?

- Всички цивилизации на Земята са минавали през страданията, което е било най-оптималната среда за оформяне на емоционалната и чувствената сфера на човека.  

- Съществували ли са цивилизации, в които знанията са се предавали не чрез обучение, а например са залагани в мозъка в готова форма в съответствие с измененията на времето?

- Не, такова нещо не е имало. Всички знания е трябвало да се наработят от личностите в хода на развитието си, за сметка на упорита работа над себе си. В това е същността на усъвършенстването.

Четвърта цивилизация

Сегашното човечество е предшествано от четвъртата цивилизация. За нея е известно много на нашите историци и са написани много книги, затова ние не развихме тази тема глобално, а зададохме само няколко уточняващи въпроса. 

- Вие казахте, че Атлантида е съществувала през четвъртата цивилизация?

- Да, Атлантида е била четвъртата. На съвременното човечество твърде много е известно за нея като най-приближената към вас, затова за нея Ние нищо ново няма да кажем.

- Как се е достигнало до високото ниво на развитие на Атлантида ?

- За сметка на високия интелект, даден им от Нас. Ние се опитахме да изменим тяхната конструкция тоест, тя запазваше високия умствен потенциал, но даваше много по-меки видове енергии. Това бяха полухора, полубогове. Дванадест годишни деца мислеха като възрастни хора в относителна зрелост, поради което цялата цивилизация се придвижи далеко напред за сравнително кратък промеждутък от време. 

- Само мозъка ли се усъвършенстваше от цивилизация към цивилизация?

- Не, абсолютно всичко се усъвършенстваше при запазване на постоянна външна форма.

- И третата и четвъртата цивилизация са били високо развити хора. Но с какво не са Ви задоволявали, след като сте сменяли едната с другата и т.н.? 

- Не Ни устройваше комплекса от енергии, които те даваха. Всяка цивилизация беше енергетически изградена поновому и по такъв начин, че да произвежда за Космоса определени типове енергии, които да се изменят по своя спектрален състав в посока на високите честоти от една цивилизация към друга. Тоест, всяка следваща цивилизация трябва да даде по-висок спектър от енергии, отколкото предишната. И затова, тя трябваше по съответния начин да бъде преустроена. Сменяха цивилизациите, човека се реконструираше за производството на нови видове енергии в посока на по-високите честоти, а Йерархичните Системи получаваха новата продукция.

- Къде отиваха душите от втората или четвъртата цивилизация след приключването на техният цикъл на развитие?

- Преминаха при нас. Всички души от физическия свят на Земята се разпределят при Нас.

Пета цивилизация

Съвременния човек живее и не мисли в каква цивилизация се намира, затова е разумно да му се напомни, че той е представител на петата цивилизация. Затова мисля си, на него би му било интересно да научи някои неща за миналото на своята цивилизация. Обръщам се към Висшия Йерарх с въпроса:

- Всред хората се появи хипотезата, че нашата пета цивилизация е произлязла от войнстваща раса на представители от Сириус?

Той отговаря :

  - Не, тази информация не е вярна. В този случай бяха объркани някои факти. Работата е в това, че не всички представители от четвъртата цивилизация са загинали. Част от тях са преминали в петата цивилизация и са послужили като материална основа за внедряване на Земята на новата цивилизация. Затова може да се каже, че част от хората са произлезли от остатъците на четвъртата цивилизация, която не е била войнстваща. Другата част е била поновому енергетично построена и в готов вид е откарана на Земята. Оттук е тръгнала втората ваша хипотеза за сътворението на човека. Тях са ги създали Висшите Космически Системи от материалното Ниво. И освен това, на Земята са били закарани още и подобни на вас хора, но от друга планета, която е претърпяла катастрофа. Това е послужило за основа на хипотезата за преселение от Сириус. Тях са ги спасили, и това е станало още преди вашата цивилизация. От всичките подобни варианти, човека е изпаднал в неразбория. Всяка цивилизация се е зараждала по своему, и за времето на съществуването си, за всяка от тях е имало подварианти или някакви преселения, или пробни експерименти за създаването на нов тип човек. Затова, може да се каже, че е имало множество експерименти. И не е важно как се е развивало човечеството, а това до къде е достигнало и какви резултати е постигнало.

- Защо от търпящите бедствия планети, хората са били докарвани на Земята, а не на някое друго място?

- Тук за тях е имало най-подходящите природни условия. Нали не всички природни условия позволяват да се създават жилища или да има храна. В пустинята те не биха имали нито едното, нито другото. А на Земята всичко е било почти същото както на предишната им планета.

- Как са превозвани тези хора и от кого?

- В Космоса съществува специална организация, която се занимава с оказването на помощ в космическото пространство на тези, които поради някаква причина търпят бедствие. Те са на много високо ниво на развитие и затова са превозвали търпящите бедствие с космически кораби, представляващи огромни станции. Тези хора са били много на брой. Така, че в преселването са помагали повечето от развитите Системи. Както виждате, в Космоса има и преселения. Едни отлитат от вашата планета, други пък се заселяват на нея.

- Това как се извършва, с Вашето разрешение или произволно?

- Всичко, което касае Земята се извършва с нашето разрешение, тъй като Земята е наш обект.

- Тези, които са превозвали хората, след това вероятно са им помагали да се устроят на новото им място?

- Не, това не е влизало в техните задължения. Само доставянето им на място.

- Значи, може да се счита, че петата цивилизация частично е произлязла от тях? 

- Не. Всичките стари биоструктурни форми са измрели постепенно с времето, тъй като конструкциите им не са подхождали енергетически на новото време и не са били способни да възприемат новия, нарастнал потенциал от енергия, идващ от Космоса. Този потенциал би могъл да се възприеме само от новия усъвършенстван модел на човека. Тези, които са били преселени и тези, които са преминали от четвъртата цивилизация, са създали само преходния момент за вживяването на следващата цивилизация и като остарели форми са измрели, а новото е оживяло и е започнало да прогресира.

- Как са се появили на Земята черната, бялата и жълтата раси? С какви цели са били създадени?

- Разширявали са се нуждите на Космоса за различните видове енергии, така както се е изменял строежа на самата Земя изискваща също получаване на много по-разнообразни видове енергия. Затова били разработени човешки модели, изчислени за различните енергийни честоти. Самият цвят на кожата на човека вече говори за тенденцията към нарастване на честотите от тъмния цвят в посока на светлия тоест, черната раса е произвеждала нисък честотен спектър, жълтата среден, а бялата, най-високия. Тези човешки типове са създавани от различни Космически Системи, по-точно всяка Система си е създавала свой тип човек - своя раса, за да получат нужният им вид енергия.

- На различни места ли са се създавали расите?

- Да, те са създавани от различни Материални Системи и на различни места. Но всичките тези Системи се намират под Мой контрол.

- В каква последователност са заселвали Земята с расите?

- Не е имало последователност. Всичките са заселени през петата цивилизация едновременно, но на различни места. За всяка от тях е бил подготвен свой път на развитие, свои цели, и след смъртта те попадат в своите Разпределители. Но различните цели не говорят за това, че тези раси трябва да враждуват помежду си. На Земята всички трябва да живеят в мир. Но човека поради своята низост, прави неправилен избор.

 - Може ли душата да преминава от една раса в друга, щом като душите принадлежат на различни Космически Системи?

- Случва се и това, но само при необходимост. Обикновено всяка Система се занимава със собствените си души сама, довежда ги до планираното им съвършенство и ги взема при себе си. В сучай на необходимост или нужда, разбира се, душата може да премине от нисшата раса към по-високата, но не и обратното. Бялата раса се счита по-висша на земният план за хората от петата цивилизация.

- Каква е била целта поставена пред петата цивилизация?

- Целта е била да се развие МОЗЪКА на човека поне до петдесет процента. Но вашата цивилизация го е развила само до десет процента, неизпълнявайки поставената пред нея задача. Не са получили необходимото развитие и вашите „фини” тела, макар  целта да е била до края на петата цивилизация тоест, до 2000 година, да се достигне до развитието на пет „фини” тела тоест, пет обвивки. Но много малко хора са се справили с тази задача и са развили своите пет „фини” тела тоест, те са способни да съществуват във физическото и в четири „фини” тела. А това се проявява в способността, по свое желание да се попадне в едно от тези тела за да се получи информация от даденото Ниво на материята за това „фино” тяло. Тази цел не е достигната. Човек значително се е отклонил встрани от набелязаната цел, поради дадената му в програмата възможност за свободен избор. 

Преходен период от петата към шестата раса

 Ние знаем, че на Земята са съществували различни цивилизации, различни раси. Но как става прехода от предшествуващата към следващата ? Ще се постараем да изясним това дори и в момента, когато се преминава от нашата пета към шестата раса. 

- Сега (1998) твърде много се говори за прехода на човечеството на нивото на „огъня”. Какво означава това?

- Преди всичко, подобен процес е свързан с появяването на новата шеста раса, много по енергоемка, отколкото петата. Тъй като се изменя програмата за развитие на човечеството, изменят се и енергоносителите тоест, човека, явяващ се като енерго единица, повишаваща се в своето енергетично Ниво. Той трябва да приеме новата, много по-мощтна енергия на себе си, която идва от Космоса, трябва да работи с новите видове енергии и поради това, неговата стара конструкция не е разчетена да приема по-мощтния потенциал на космическа енергетика, не е способна да я възприеме и да даде искания резултат. Прехода на ниво „огън”, това е образно сравнение. Но самия процес отразява спускане на Земята от Космоса, по точно от Моите Йерархически Системи, на много висока енергетика. Нейната мощ е толкова голяма, че е способна да изгори всичко живо от старите модификации, ако тя не се управлява правилно.

- Достъпен ли е подобен преход от старата енергия към новият съвременен човек? 

- За някои не е достъпен, а това са основно много низкодуховните личности и те ще умрат в много кратки срокове. Но част от хората ще преминат в новата раса, тъй като подготовката на техните физически и други тела става вече достатъчно успешно чрез трансформацията на цялата биологична структура.

- Какво представлява трансформацията на човешкото тяло?

- Старата модификация на човека има определен запас от клетки, способни да трансмутират тоест, те са способни да се пренастроят от стария режим на работа на новия. Усреднено трансмутацията на средния човек е някъде около двадесет процента, а при тези които са най-напреднали в духовен план може да достигне петдесет процента.

- Може ли човек сам да ускори процента на трансформация на тялото си и по какъв начин?

- Подготовката на физическото тяло към преходния период е ставала през цялото последно столетие, а не само през последните двадесет години. За това някои хора, основно екстрасенси, предварително, още от момента на тяхното раждане, са се изграждали по такъв начин, че да могат да поемат на себе си много мощен поток от енергия и чрез себе си да го трансформират към другите хора. По тази причина е започнала работата на екстрасенсите с маса болни хора тоест, екстрасенсите са им предавали чрез себе си постепенно малки дози от новата енергия и с по-нисък потенциал отколкото този, който те са приемали на себе си. Такава работа изпълняват и контактъорите, но те основно транслират новата енергия на хората чрез новата информация.  Между хората получиха разпространение всевъзможни упражнения и медитации, способстващи за самостоятелната работа на човека с новите енергии. Затова всеки човек чрез лечение, прослушване на новата информация, работата с новите методики, ускорява процента на трансформация на физическото си тяло. Но на когото не е дадено - то не е дадено.

Ако човека е преминал кратък път на развитие, а следователно е нискодуховен, то той не ще възприеме новата енергетика и постепенно ще отмине в миналото като представител на старата модификация на телата. Той не ще може да издържи мощта на новата енергия. Но в същото време нито един представител на петата цивилизация не може да достигне сто процента трансмутация, тъй като миналият модел на човека е остарял на този етап от еволюцията на човечеството, и ако например автомобила е работил на бензин, то с вода няма как да тръгне. За новият вид гориво е необходим нов механизъм за преработка, ново устройство на двигателя макар, че външната форма може да остане предишната. Така е и с човека.

- Следователно съществува определена прослойка от хора, които са способни да трансформират телата си?

- Външно това е незабележимо, но се променя енергетиката на клетките, енергетиката на всичките „фини” съставящи на човека.

- Цялата ли прослойка ще се трансформира едновременно или при всички скоростите са различни?

- Разбира се, за всеки е различно. Няма еднакви хора. Всичко зависи от духовното усъвършенстване на всеки.

- С какъв процент за трансформация се раждат децата към края на 2000 година?

- С различен. Всичко зависи от тяхната програма. Преходният период ще продължи от хиляда и деветстотната година и ще завърши няколко столетия след две хилядната година. В началото на новата ера ще преобладават хората с различни Нива на развитие, и тази пъстрота ще просъществува до средата на хилядолетието и малко по-дълго. Не е така просто да се премине от старата човешка конструкция към новата. Основно всичко ще се случва на „финия” план и външно ще остане незабелязано. След това ще настъпи постепенно изравняване в развитието на човека и към края на новата ера човечеството ще се изравни тоест, ще има едно Ниво на развитие. Може да се каже, че пълната трансформация на телата ще настъпи двеста и петдесет - петстотин години след 2000 година, след множество поколения. Ще се образува контингент от представителите на шестата раса.

- Към човечеството от Космоса идва голям поток от енергия. Ще се разпространи ли той на Земята?

- Ние изпращаме новата енергия едновременно и на Земята и на човечеството. Появяването на шестата раса директно е свързано с превеждането на Земята на нов орбитал тоест, прехода на планетата на по-висока траектория от енергетичния план. Земята също преминава в ново енергетично състояние чрез трансформация на своето планетарно Ниво.

- Орбита и орбитал, това не е едно и също?

- Това са различни понятия. Орбита, това е траекторията на движение на планетата, а орбитал, това е качествено ново енергетично състояние на планетата. Преход на нов орбитал означава преход на ново по-високо Ниво в развитието.

- Кое в дадения случай е първично ? Появяването на шестата раса предизвиква превеждането на Земята на нов орбитал или обратно, Земята преминава в ново състояние и това изисква появяването на нова раса?

- Тези два процеса стават едновременно и взаимносвързано, защото те не могат да съществуват един без друг. Хората от петата цивилизация, преминавайки на нов орбитал заедно със Земята ще измрат, защото няма да издържат новите честоти на тази енергетика, която ще съответства на новото планетарно състояние. Вие знаете, че в биоструктурата на човека се съдържа голямо количество физически елементи от вътрешният строеж на Земята. И щом земниите компоненти са се изменили, а при човека не или обратното, изменили са се енергокомпонентите в строежа на човека, а при Земята са останали предишните, то това несъответствие ще предизвика повече нарушения както при едината така и при другата страна. Тоест, едното без другото не могат да съществуват и тяхното влияние е взаимозависмо.

И след първата раса Земята е преминала на нов орбитал, и след втората... В сегашния период тя преминава за шести път на нов орбитал след завършване на цикъла за развитие на петата цивилизация. Сега шестият орбитал е предназначен за шестата раса.

- Възможен ли е прехода на планетата на нов орбитал без участието на човечеството?

- Не, не е възможен. Когато на Земята не е имало никаква цивилизация, то тя не е преминавала на никакви орбитали. Ако планетата е млада, току що създадена, тя може известно време да се развива на ниското ниво без живи същества. След това, според нейната еволюция тя се населява с живи същества. Продължава тяхната съвместна работа, която подготвя планетата към първия преход в ново състояние. 

Цивилизациите не просто живеят и се развиват сами за себе си, а се явяват тази необходимост, която обезпечава прехода на планетата на по-високи етапи на развитие. 

Преминаването на Земята на втори, трети орбитал и т.н., е ставало точно така, както и сега на шестия ли?

Относно човечеството прехода се е осъществявал именно така тоест, Ние спускахме на Земята контактъори, посланици. Чрез тях сваляхме енергия и за другите хора, и за Земята. В какво например е същността на появяването на Христос и неговите апостоли. Чрез тях ставаше спускането на Земята на новите енергии, предназначени за следващите две хиляди години. Затова самият Христос и неговите апостоли са били по съответният начин изградени енергетично, за да могат да приемат на себе си огромният потенциал от подаваната нова енергия на Земята.

И каква е същността на сегашните посланици тоест, вие? В това, че вие също сте построени по съответния начин енергетически, но сте разчетени вече за по-голям потенциал от енергия, отколкото преди две хиляди години. Затова душите на новите посланици се подбрани по особен план, и това не са просто души на бивши хора, достигнали до високо ниво на развитие, а души, които преминавайки човешкият стадий на развитие, вече са минали и стадия за развитие на планета тоест, те са били неголеми планети и затова са способни да издържат огромния енергетичен потенциал на спусканите чрез тях на Земята нови енергии. Това особено касае душите на директните контактъори, чиято енергетична мощ е колосална. Обикновения човек просто би изгорял още при първия сеанс. Душите на директните контактъори, души на планети, са надарени с особена мощ. И на Нас ни се наложи да поработим над това, такава мощна душа, както при А*...( назовават космическото име на контактъора ) да се всели във физическата човешка обвивка, без да я изпепели. Затова бе изработен цял ред защитни мерки, позволяващи на физическата обвивка да функционира нормално на човешкия план. Контактъорите и посланиците предават енергията на хората и на Земята, насищайки ги с нова енергетика.

- Сега има много контактъори. Има ли сред тях още души на бивши планети?

- Не. Души на планети има само при Нашите посланици.

- С какво се различават преходите на Земята на нов орбитал един от друг? 

- Първо, при прехода на нов орбитал планетата става със степен по-високо в своето развитие. Това е както при човека, когато преминава от клас в клас. Второ, по-рано енергетиката беше с по-малко количество и по-слаба по мощност. Например, при прехода от първата цивилизация на първия орбитал, имаше много слаба енергетика. Но тя им беше достатъчна за прехода. 

Такъв малък потенциал се спускаше и по-късно за прехода на втората цивилизация в трета. После енергията започна да нараства. Но даже ако се вземе Христос, то енергийния потенциал, който се спускаше чрез него е бил хиляди пъти по-слаб отколкото преминаващият чрез сегашните посланици, макар душата на Христа до преди да му бъде определена мисията на Земята, също да е преминала стадия на развитие през неголяма планета. Но нуждите на Космоса засилват еволюцията, затова енергетичната мощ на съвременните посланици, с хиляди пъти превишават енергетичната мощ на Христа. Всеки съвременен контактъор в настоящия момент по своя енергопотенциал го превъзхожда и това е сързано с общата еволюция на Земята и хората. Тоест, от цивилизация към цивилизация става нарастване на обема на спусканата от Космоса енергия и нейната мощност. 

- В какво се състои енергетичната и физическата същност на прехода на Земята на нов орбитал ?

- Енергетичната същност се състои във взаимовръзката на двата процеса тоест, изменението на качественото състояние на човека и планетата. Това е единен процес, а именно прехода от петата в шестата цивилизация, а за Земята в прехода ѝ на нов орбитал. Едното от другото са неделими. Физическата същност на прехода се състои в това, че Земята физически остава на своята предишна орбита като траектория на движение, но преминава в качествено ново състояние. Изменя се нейната енергетика, променят се вътрешните и процеси, както и тези във „фините” ѝ тела. Но времето си остава предишното.

- Колко пъти Земята ще преминава на нови орбитали?

- Ако всичко замислено от Нас се получава, то седем пъти. Това е цикъла на вашата Вселена. Но може да бъде и повече. Всичко зависи от това, как ще тръгне развитието през следващите цивилизации.

- Другите планети по същият ли начин се превеждат на други орбитали?

- Не. И работата е в следното. Нашият експеримент с хората изпратени на Земята, не сполучи. Всеки път хората даваха някакви ненужни Ни отклонения в развитието си. Затова Ние постоянно, от цивилизация към цивилизация усъвършенстваме своя експеримент. И в този момент от времето той продължава. Кога ще го доведем до край, ще стане ясно в процеса на развитието и това какво ще се прави по-нататък. На другите планети от вашата система всичко върви нормално. Навсякъде всичко е нормално, освен на Земята.  

- Ако допуснем, че Земята ще се развива нормално и в бъдеще, то какво би достигнала тя, когато премине на нов орбитал за седми път?

- Земята ще достигне планетарното съвършенство.

- Какво ще се случи с нея след седмия орбитал?

- Тя вече няма да съществува на материално Ниво. Това ще бъде като единна Душа, която ще започне да преминава нови етапи от своето усъвършенстване на енергетичния план, и разбира се в други светове, в други енергетични състояния на планета тоест, в други тела. Подобни тела също съществуват сега, макар че вие не ги виждате. Така, че общо взето, това е дълъг и широк път на развитие .

Лариса Секлитова и Людмила Стрелникова