BG

image3

РАСТЕНИЯ

  

Растителния свят е Ниво на съществуване на определени жизнени форми. За него може да се говори безкрайно и да се разкрият много нови и необикновени неща. Но, нас ни заинтригова ограничена част от тези всеобемащи знания за растенията, затова и въпросите носят особено частен характер.

При формулирането на въпросите, изхождахме от тази област на знанията, в която се говореше, че всяка нация на Земята има меню от определени продукти и употребява в храната си само конкретни видове растения. Би ни се сторило, че в това няма нищо удивително. Всичко е дотолкова обичайно и прозаично, че не би могло да възникнат и въпроси. Еснафа ще каже – „ Какво да се отговоря на въпроси, когато и така е ясно, че всеки човек е това, което расте наблизо ”. Но се оказва, че растенията, които са наблизо, са израстнали не произволно, а специално в съответствие със замисъла на Висшите. И ето какво по този въпроси ни отговори Бог.

Въпрос:

- Произволно ли е израстването на растенията по повърхността на Земята? 

Отговаря Бог:

- Всичко, което расте и се появява на планетата се планира предварително от Йерархичните Системи и има своята цел, да формира и поддържа определени енергетични зони на Земята. Растенията са разхвърляни не произволно, а според програмата за формиране и развитие на физическата обвивка на планетата. За всяко време тоест, за съответния век и епоха, съответства и вида на растенията. Енергетиката на Земята с течение на времето се променя, и това трябва да се отчита от програмата и за развитие. Затова се задава и вида на ландшафта в една или друга местност, какви видове растения трябва да израстнат в дадената част на планетата. А вида на растенията, както впрочем и животните, се обвързват с енергетиката на нацията. Всяка нация се изгражда енергетично и се изчислява за работа с конкретни типове енергия. Тя трябва да работи с определени видове физическо „гориво”, което за материалния свят се явяват растенията и животните. 

В една местност всичко се изгражда така, че да се свързва помежду си. Хора, животни, растения, почва. Те се свързват в единен енергетичен процес, за да може  човека да наработва в матрицата си нужното качество, а Йерархичната Система да получава нужния и вид енергия, като необходима продукция. Затова във всяка местност, ако ние говорим за растенията, те енергетично са изградени специално според конструкциите на животните и хората, които живеят на това място. С това се обяснява и привързаността на нацията към конкретното място на планетата. Но тук още трябва да се отчита, че нацията също отдава на Земята част от своята енергия с това качество, което се изисква от дадения регион на Земята. Нацията работи на конкретен участък на планетата.

- Много от нашите хора обичат да употребяват в храната си лютиво, горчиво. Имам предвид растенията. Те ядат лук, чесън, лютиви чушки. Такиви нации са много темпераментни по своя строеж. Съществува ли някаква връзка между употребата в храната на горчиви и люти растения и темперамента на хората? 

- Да, действително има такава зависимост. Да вземем например такава нация като грузинците, но и не само тях. Те обичат всичко силно, пиперливо. Причината за тяхната любов се крие в това, че по характер те са много темпераментни и на тях им е нужна съответната енергия. А чушката, това е бърза и активна енергия. Затова, тези нации които употребяват тези видове растения, при съответния личен строеж, са много енергични, темпераментни. Има значение и Нивото на развитие на хората. Ако нацията е на ниско Ниво на развитие, то тя насочва цялата си активност към война. Затова на тях им е нужна енергия от горчиви и лютиви плодове. Когато Нивото на човека е високо, то активните си енергии той насочва към достигане на други цели. Упоритост за достигане на знания в работата си и т.н. Ако човек е изграден не от дадения тип енергии, то употребата на тези видове растения не води към подобен ефект. Тоест, енергетиката на растенията трябва да се съчетава с конструкцията на човека. Това позволява да се създаде характера на нацията, окраската на поведението ѝ, основните ѝ черти.

- Следователно, може да се направи извода, че горчивите растения способстват за изработване в индивида на агресивни енергии?

- Това разбира се е така. Но при някои растения горчивината се явява и защитна функция, за да не се ядат. 

- Как влияят на енергетиката на човека сладките плодове?

-  При тях енергетиката е съвсем друга. Тя умиротворява, успокоява, повдига доброто настроение.

-  Следователно, сладките плодове съдържат пасивни енергии?

-  Да. Колкото повече сладко човек употребява в храната си, толкова той е по спокоен, по лоялен.

- Какво представлява Йерархията на растенията?

- За всяко време, Йерархията на растенията е различна. Ако се вземе Земята 5000 години назад, тогава е имало едни растения и те са имали своя Йерархия. Сега растат други растения и те имат своята Йерархия. Но основните Нива са тревата, храстите, дърветата. В този момент има три основни Нива и всеки от тях включва множество поднива или степени на развитие.

- Ако горчивите растения пробуждат в човека ниски инстинкти означава, че те са разположени по ниско в Йерархията, отколкото растенията със сладки плодове?

- Да, може да се каже, че горчивите растения стоят по Нива значително по ниско, от сладките. И тук се има предвид не продължителността на живота или съществуването на даден вид в миналото, а състоянието на духовната съставяща на растенията, тяхната душа. Някои кактуси като вид, могат да съществуват хиляди години, но в тях ще се развиват само начални души. Културното растение може да съществува само няколко десетки години, но в него ще бъде вселена по-зряла душа. Растенията със сладките плодове са се появили еволюционно по-късно, отколкото тези с горчивите плодове, но те по своето Ниво на развитие стоят по-високо. До това те са достигнали за сметка на използването на определени процеси в развитието, ускоряващи растежа на енергопотенциала на тяхната матрица. 

-  А с нещо друго горчивите растения отличават ли се от сладките?

-  Със строежа и принадлежността им към различни Системи. Горчивите, лютите растения се отнасят към отрицателните Йерархични Системи, а сладките - към положителните. Отрицателните Системи се отнасят към Дявола, а положителните са Мои.

- Колко „фини” обвивки имат растенията?

-  Една. Но тя обединява в себе си няколко функции. На първо място защитна, след това функцията на ефирна обвивка, а в нея в зачатъчна форма вече работят астралните енергии, тъй като растенията са надарени с някаква чувствителност.

- Имат ли растенията някакви личностни качества?

- Обезателно. Всеки примитив, растение или стоящите по-ниско от него форми, това вече са личности.

- Как тревата се подразделя на личност. Всяка тревичка, това е личност или всички тревички заедно образуват един масив, който се явява личността, както е при кристалите?

- Всяка тревичка, това е отделна личност. А общия масив, това вече е друго. За сравнение може да се вземе града и хората в него. Всички хора заедно образуват града, функциониращ по определен начин, но в основата си той се гради с участието в неговия живот на всеки отделен жител.

- Тревата расте сама за себе си на основата на лична програма?

-  Тя има програма, но и растенията имат своите Определители тоест, това са Същности, които следят за техния растеж и развитие. Човек мисли, че семената са хвърлени в почвата и поляти с вода, растат сами от самосебе си. Но това не е достатъчно. За развитието на растенията както и за човека, Свише се отделя енергия. И ако Определителят не го зарежда постоянно с нужната енергия, то растението загива. Ако Определителят следящ полето не му отдели енергия, то няма да има урожай. Поради тази причина често и няма урожай.

- Определителят обслужва тревата в определен участък?

- Да. Той управлява един вид трева, и на този участък от Земята се регулира енергообмена между почвата и тревата, между тревата и въздуха. Всичко това са определени процеси, за които се налага постоянно да се следи и да се регулират.

- Дърветата с отделен Определител ли са? 

-  Определителите, контролиращи растителния свят, също биват от различни Нива. Колкото е по-висш Определителя, колкото е по-високо нивото на неговите знания, толкова повече растения е способен да обслужва. Хората също биват градинари, агрономи, които обслужват конкретни участъци, поддържат ги в порядък, поливат ги с вода, подхранват ги с торове. Във „финия”свят може да се каже, също има „градинари”. Но те работят с енергетичния план за взаимовръзка с растенията. Те имат своите задължения. Всичко материално се свързва с „финия” план, затова са нужни специалисти с определена квалификация, които да следят за тези връзки. По-точно за енергетичните връзки. Такъв специалист, или както ние го нарекохме също Определител, постоянно контролира поверения му участък и следи за веригата от взаимодействия.

- Растенията, независимо от това, че стоят на едно място, също ли се развиват? 

- Те имат своя форма на съществуване, свои процеси, чрез които се извършва тяхното развитие. Човек е привикнал на това, че с развитието е свързано изучаването на нещо си, достигането на определени знания, и учението счита за единствения способ за прогрес. Но във всяка форма на живот съществуват процеси, които помагат на формата да се усъвършенства. Тоест, главното в развитието е участието в съответните процеси. 

- Имат ли растенията свобода на избора в тези процеси според своята особена форма на съществуване?

- Не, те се развиват по твърда програма.

  Лечебни растения

Растенията, както и камъните, крият много загадки в себе си. Съвременната наука ги е изучила достатъчно, но както изглежда, сама няма да може да отговори никога правилно на поставените от нас въпроси, защото отхвърля наличието на „финия” свят, с когото са свързани много процеси и явления. Тя отхвърля самият факт за тяхното създаване от разумни същества. Да видим, какво ще отговори на нашите въпроси Самия Творец. 

Въпрос:

- Защо някои растения са способни да продължат живота на човека? На какво се дължат Техните свойства?

Отговаря Бог:

- Всичките лечебни свойства се основават на жизнената енергия на растенията. Те зареждат човека със своята енергия. Химическите компоненти обаче, които човек използва за изготвянето на лекарства, отнемат от него жизнената му енергия.

- Това касае ли цялата химия?
   - Да, абсолютно цялата, даже витамините. Химическите витамини отнемат жизнената енергия на човека. А тревните витамини, натуралните, съдържат в себе си енергията на тревите. Макар листата да остават в изсушен вид, енергията в тях се съхранява. Разбира се, в по-малка степен отколкото в свежо състояние, но се запазва. При употребата на натурални лекарства или витамини, енергията от изсушените растения преминава в човека и го зарежда с недостигащата му енергия.

-  Известни ли са такива растения, които особено добре дозареждат човека с енергия? Или за всекиго всичко е индивидуално?

- „ Може да се каже, че за определени типове хора ще са ефективни едни растения, за други типове – други тоест, фактически всичко е индивидуално. Това, което лекува един човек, може да бъде съвършено неефктивно за друг. Важна е идентичността на енергията на човека и растението. Това, което лекува една нация, може да не окаже никакво положително въздействие върху друга нация, тъй като енергетично те са изградени съвсем различно. Но, разбира се има и много високоенергетични растения, които могат да подхождат за мнозина. При фитотерапията е важно да се отчитат Нивата на растенията и на болния, нещо което засега е неизвестно за човека и не се използва. Затова, за много от хората фитотерапията е съвършено неефектива. Трябва да се изучава енергетиката на растенията, и обезателно тя да се съчетава с Нивото на енергетиката на човека. Например, ако ниския по равитие индивид лекуваме с някакво хомеопатично средство, получено от растение с високо ниво на развитие, то това растение не би могло да му помогне, тъй като на този болен му е нужна много по-груба енергия. Растенията имат своя Йерархия и при лечението, тя трябва да съответства на Йерархията на човека. Тоест, трябва да се съблюдава енергетичното съответствие между Нивото на човека и на растенията.” 

- Значи, ако високоразвития човек ще се лекува с енергетично ниско по Ниво растение, няма да има от това полза?

- Да, може и да няма ефект. Всяко растение носи своята енергия и тази честота, на която работи даден орган на конкретния човек, трябва да бъде аналогична на честотата на енергията на растението. Това съответствие е важно. Тогава настъпва зареждане на болния орган с необходимата му енергия, и освен това на физическия план се извършва попълване на неговите клетки с необходимите вещества и микроелементи.

- На каква основа се използват някои треви против определени човешки действия като например, за защита от проклятия, наричания, неискрени похвали?

- Проклятията, наричанията, неискрената похвала – това са действия на човека, съответстващи на неговите ниски качества. А тези качества, това са груби, ниски енергии. За да могат да се неутрализират тези енергии - на това са способни само високочестотните енергии. За това именно се подбират растения, изградени на основата на високите енергии, които неутрализират действието на ниските енергии и създават защита за човека. 

Матрица на растенията

Ще се постараем да погледнем в душата на растенията от нова гледна точка. Какво всъщност представлява душата на растението, има ли тя конкретен строеж и какви са особеностите на нейното развитие? С тези въпроси аз се обръщам към Бога.

- Всичко живо има строеж на душата от матричен тип. Растенията също ли имат матрица?

-  Да, тяхната душа има матричен строеж, но при растенията матрицата е много по- проста по строеж, отколкото е при хората. 

-  Друг ли е принципа за запълване клетките на матрицата с енергии ?

-  Не, същия е както при човека. Запълването на клетките се извършва чрез работата на чувствата и на усещанията. Те съществуват и в растенията. 

- Още какви процеси се използуват?

- При високоразвитите растения, такива като дърветата, за запълване на матрицата им се използва и процеса на мисленето. Макар и в примитивна форма, на своето понятийно ниво, високоразвитите дървета са способни да мислят. Тук няма пълна аналогия с човешкото мислене, но има процеси, които е прието да се отнасят към мисловната дейност за дадено Ниво. Тоест, Ние считаме, че към мисловната дейност се отнасят всякакви реакции, свързани с преобразуването на енергиите от менталния диапазон. При растенията е един диапазона, при камъните друг, но естествено, и самите процеси на преобразуване са различни. Процесите могат да са различни, но главното е, че те водят към натрупване на енергии с качества, съответстващи на менталитета на даденото Ниво. Ние бихме могли също да не приемем човешкото мислене за интелектуална дейност, заради неговия примитивизъм в сравнение с Нашето мислене. Но Ние разбираме, че при всеки мисловната дейност - това е неговото Ниво. 

  ЖИВОТНИТЕ

Животинския свят е план на съществуването, разположен на степен по-ниско от човека.Това е стартовата степен, непосредствено от която душите на животните преминават в света на човека. И в това се състои еволюцията на душите, но не на самите тела.

Прехода може да се извърши според усъвършенстването, а може да се случи и в определени периоди тоест, съществуват циклични придвижвания на душите. Всеки план на съществуването, всяко Ниво, трябва да подготви определено число зрели души. Колкото е по-висше Нивото, толкова по-малък е броя на душите, които преминават на него, а колкото е по-нисък плана - толкова повече. 

И всичко това се съдържа в конкретни математически съотношения. Всички преходи стъпват на физически и на математически зависимости. Нито една душа не може да се повдигне по-високо, ако там на върха някой друг не освободи място за нея. Но за да бъде всичко хармонично, всички преходи се изграждат на основата на закономерности. При цикличните преходи се извършва общо глобално еволюционно придвижване, всички зрели души едновременно се повдигат на по-горна степен, отколкото са били. Започва повдигането от самото начално Ниво. Първото Ниво преминава на второто, второто на трето, третото на четвъртото, и така нататък, а самото най-високо Ниво в Йерархията преминава в обема на Бога тоест, в неговите лични пространствени габарити.

Такива едновременни преходи стават само през определени интервали от време, установени за Йерархията на Бога. И тези, които не са успели да достигнат нормативните показатели в развитието си, се отхвърлят на хиляди години назад. Затова е важно да се успее да се преминат определените интервали от време за предоставените срокове.

Външните форми на съществуване променят облика си само в материалните светове, намиращи се на по-ниско от първото Ниво на Йерархията тоест, извършва се замяната на едни материални обвивки с други.

Бившите души на животни попълват нашия свят макар, че това не е единствения източник на попълване. В човешкия план попадат и от много по-груб и корав свят. Например душите на бивши дяволи, сатири и техните подобни. На Мен ми се налагаше да срещна няколко такива бивши души сред хората. Трябва да имаш умението да видиш през сегашната обвивка тези отличителни черти, които според предишната си стара памет, продължават все още да придават на настоящата форма миналият облик, миналите щрихи. И тогава през настоящето тяло на човека започват да прозират чертите на тези, които не съществуват на земния план, и които са дошли от по- нискостоящите светове. Това е например особената форма на ушите напомнящи животински, кафявия цвят на очите, от които прозира тяхната душа.

Понякога в техните очи отчетливо блещукат „адовите” огнъове, но аз условно ги наричам адови за това, че те са дошли от нискостоящия свят. Често от тях излиза небивала грубост и жестокост. Те имат тежко енергетично поле и за фините души, които се намират близо до тях става непоносимо. Но при това не трябва да се говори, че такива души стават убийци или някакви нечестни мошеници.

На мен ми се случваше в течение на няколко години да наблюдавам няколко такива хора. И аз разбрах, защо от техния свят на дяволите, са ги превели в нашия свят. Те обичат правдата и тях силно ги тегли към доброто. 

В своя предшествуващ нисък свят, по груб и жесток от нашия, те са се настрадали и са възстанали срещу злото, жестокостта и несправедливостта на своя груб свят. Те са се отделили от общото мракобесие и техните души са се издигнали над общите безчинства. В техните сърца се е запалила жаждата за доброта, справедливост, търсене на хармонични и красиви отношения между съществата. Именно заради тези човешки качества, пробудили се в дълбините на техните души, те са били преместени от адовия свят в нашия, човешкия, макар за него те да изглеждат грубовати. 

Аналогично е и при хората, когато в тях се наработят качества на Висшите Същности, те ще бъдат преведени в Божествената Йерархия. И там за известно време те ще изглеждат грубовати по отношение на пребиваващите отдавна там.

Аз говоря за адовите светове, за да е ясно, че в човешката форма попадат не само души на животни но и души от други светове, в това число и паралелни. Освен това, прослойката на първоначалните души, минаващи своето първо въплъщение в земния свят, се попълва и от ново създадените души. Така, че не само животните в момент на общия преход на душите, преминават на първото Ниво на земната Йерархия.

Но нас в този момент ни интересуват само душите на животните. Такива души, каквито са въплътени за първи път в нова форма, също продължават да запазват някои черти от миналото си и подобни на този образ, в който са пребивавали досега. Разбира се, не всички съхраняват миналото си подобие, а само някои, защото да не забравяме, че душите винаги си остават индивидуални независимо от това, от какъв свят те пристигат.

Сега вече ни става ясно, защо човек е тясно свързан с животинския план и отглежда много животни не само заради някаква полза, колкото заради собствено удоволствие. Главната причина се състои в това, че той възпитава по-малките си братя и ги подготвя (без да разбира това) за прехода им за човешкия план на съществуване. 

Но нека да видим, какво ново за животните ни разказаха Свише.

- С какво се обяснява в сегашно време голямата любов на хората към животните? Свързано ли е това с духовността на човека?

- Тук се крият няколко причини. На първо място, това е програмата на хората. На тях им се поставя задача да придвижат до необходимото ниво на развитие душите на животните, които са готови да извършат преход в новата форма на съществуване. Общуването с човека много повишава нивото на животното, то даже привиква към словесната реч, разбира отделни думи, вживява се в обстановката на бита, привиква към самата цивилизация. Научно-техническия прогрес се отнася и за тях. Много от животните са запознати с техниката и в тяхното съзнание се отлагат първите понятия за нея. Втората причина, това е действителното повишаване на духовността на самия човек. Той се учи да обича съществата с друга форма и да се грижа за тях, учи се да ги възпитава и с това именно способства за развитието на интелекта на своите питомци. И третата причина е свързана с енергообмена между човека и животните. Животните възприемат от човека ниския диапазон от енергии, помагат му да се изчисти от тях. Енергообмена между човека и животните, това е естествен процес, който помага да се преразпределят енергиите. 

- Животните получават ли от човека при общуването им с него енергия от много по- висок порядък от тази на животинското им ниво?

- Да, безусловно. Това е много важно особено в преходния период. Те си добавят недостигащата им енергия с такава от по-висок диапазон, за да се повдигнат на по- висока степен в своето развитие. Може да се направи такова сравнение. Както на зрелостника не му достигат точки за да влезе в института, така и на животните не достига енергия от по-високо Ниво, за да преминат в по-висока форма на съществуване. Хората им добавят недостигащите точки под формата на енергията на любовта. По-рано това не се е случвало в такова голямо количество. В последно време (1997 г.) хората имат твърде много животни, проявявайки към тях повишено внимание. Но в тази взаимовръзка се изразява и преразпределянето на енергиите. Във връзка с това, че от Космоса тоест, от Нас, към Земята се изпраща мощен поток енергия, който много хора не могат да понесат и за това, за да не се почувствуват по зле, към тях се подвеждат за общуване животни, към които те изхвърлят излишъците от енергия. На много от тях, от това им става по-леко, защото някои животни снемат стреса, понижават артериалното налягане, успокояват, вземат върху себе си негативната енергия на човека. Но всичко това е от действието на енергообмена между човека и животните.

-  Как стоят нещата с усвояването на енергията изпращана от Вас към тези хора, които не отглеждат животни? 

- Много хора вече са достатъчно подготвени и сами се справят с новата енергетика. Основно те я преработват с различни способи. А тези, които не се справят, вие сами знаете, заболяват или полудяват. За всеки е различно. Но който не се справя, е полезно да отглежда животни. Те и на себе си ще помогнат и на животните.Така, че животните способстват за усвояване на новите енергии от човека и това го спасява.

- Как влияе повишената енергетика идваща от Космоса на самите животни?

-  При някои ниско развити твари се наблюдава нарушение на психиката, което се проявява в бяс, в слабоумие. Животното има свой ум, и на това ниво неговия интелект може да се развива до някакъв предел. Но повишената енергетика поражда при отделни екземпляри нарушения в работата на „фините” конструкции, което предизвиква слабоумие. Животното дотолкова загубва интелекта си, че става неспособно да си намери храна. А това може да го доведе до гладна смърт. Но това са само отделни случаи.

- Кой е създал хищните животни на Земята?

- Отрицателната Система.

-  Значи на отрицателната Система също и е присъщо творчество? 

-  Не, тези животни са били просто пресметнати. Тревопасните, неагресивни животни, са създадени от положителните Системи. Затова, ако внимателно се вгледате към тези и някои други животни, то може да се види положителното начало при едните и отрицателното - при другите. Те носят в себе си противоположно начало. 

  Програмите при животните

Човек сам постоянно се учи, ту в училище, ту в института, ту на работното си място, като усвоява нови професии. За сметка на това той става по-умен, по-съвършен. А дали животното се развива, човек не се замисля макар да е общоизвестно, че то е способно също да усвоява някои уроци, както и да се научи на някои неща. Затова се появиха редица въпроси, свързани с усъвършенстването душите на животните.

Въпрос:

- Животните по програма ли се развиват, както е при човека?

Отговор:

- Да. Всеки вид животно има своя програма, която определя маниера на поведението му и начина му на живот. Но в сравнение с програмата на човека, тя е много по-проста и кратка, и в нея има малко ситуации. Но всяка ситуация способства за тяхното развитие, за набора на енергия в матрицата на душата.

- Ако животните се отнасят към един вид, с какво се различават техните програми?

- Всички програми са индивидуални за всяко животно. За един и същи вид те се различават незначително. Има значение степента на развитие на душата, а от това ще зависи и изграждането на програмата. Например, уличното куче и домашното  могат да се различават по своето развитие. Първото ще бъде глупаво, а второто по умно. Животните живеещи в гората, винаги ще отстъпват по развитие на събратята си, живеещи с човека. А това ще доведе и до особености в изграждането на програмите.

- Домашните животни и бродещите или дивите животни, живеят при различни условия. С какви цели? 

-  Това е своего рода – стадий на развитие. Дивите животни преминават нисък стадий на усъвършенстване, придобиват някакви навици. А след това обезателно всички животни преминават стадия на домашните животни, крави, коне, кучета. Котката и кучето са последния стадий, тъй като те са най приближени до човека, до цивилизацията. 

-  При животните както и при човека, програмата на живота се записва също на „фината” обвивка, нали?

-  Да, има пълна аналогия с човека. Но ако душата се превежда от един вид животно на друг, то в програмата особено място се отделя за поведението на дадения вид. Всяка програма диктува винаги и типа на поведение. Затова, ако на душата се дава програма на хищник, то типа поведение е един. А когато тази душа се превежда във формата на тревопасно животно, то типа поведение рязко се изменя, защото това го диктува програмата. Животните се развиват по строга програма, и само на високоразвитите се дава много малка част свобода.

- По каква причина вселяват душата в един или друг вид животно? 

- Зависи от това качество на енергията, което не достига на животното и което се изисква да се наработи съгласно преминаването на стадийното развитие. Съществува определена последователност в преминаването на стадия. А тази последователност изисква придобиване от душата на определени енергийни качества.

-  Хищниците стоят ли по високо по своето развитие от тревопасните?  

-  Не. Всички хищници стоят на по-ниско Ниво от тревопасните. Първия стадий на развитие, нисшия, това са хищниците. А втория по-висок стадий, това са тревопасните. Това е закономерността за абсолютно всички животни. Докато душата пребивава във формата на хищник, тя натрупва „мръсни” енергии тоест, отрицателни енергии от ниския спектър. Те се натрупват от всевъзможните убийства на другите. Самото действие е изградено на това, че извършвайки го, душата натрупва тези отрицателни енергии. В матрицата отиват минусови енергии, а „мръсните” засядат в обвивката, затова такава душа трябва да се очисти преди да се повдигне по-нагоре. А очистването се извършва с това, че бившата душа на хищника я вселяват в тревопасно животно, и в процеса на съществуването му, душата се очиства.   

- Но тревопасните ги убиват и човека и хищниците. Получава се като, че те отработват своя минала карма? 

- Тях ги убиват, но не те. Те са жертви. И те винаги се изчистват. Но при хищниците няма карма.

- Животните също ли се управляват от „финия” свят чрез Определител ?

- Да, обикновено начинаещ. Той ръководи по няколко животни или цяло стадо. Повече от това, почти всички животни се управляват от Определители на отрицателната Система. Сами разбирате, че на положителния Определител не могат да му се харесват ситуации, в които едно животно изяжда друго, не може да му харесва тяхната агресия. Затова отрицателната Система съставя програмите и ръководи животните.

-  Как се осъществява управлението на животните?

-  Тях също ги управляват чрез компютър. Следят чрез едно устройство наведнаж стотици и хиляди животни.

- Как ръководят птиците, рибите?

-  Те се движат от своите програми. Също биват наблюдавани, но основно се подчиняват на автоматично управление тоест, те се ръководят автоматично чрез компютър. Но това устройство вече се отличава доста от устройството, чрез което се ръководи човека.

-  А с какво се обяснява едновременността и маневреността на птиците в ято ?

-  Именно ятото се управлява чрез компютър. И всяка единица в ятото има своя траектория на полета, има маневреност, но всичко това е разчетено и се отчита от програмата на ятото, затова птиците никога не се докосват и маневрират прекрасно. В ятото никога не настъпва хаос. Ако ятото е излетяло, то на всяка птица е предопределена нейната траектория. Птиците също се развиват по твърда програма. Те нямат свобода на избора. Техните програми са твърде кратки. Аналогично се ръководят и летящите насекоми. Техния рояк също се управлява от компютър. Затова те се разполагат пространствено така, както е изчислено. 

- Кой се занимава с одухотворяване матрицата на животните, растенията, рибите, насекомите,птиците?

- С одухотворяването се занимавам Аз ( Бог) и Моите доверени Същности.

- Как се улавят душите на животните след смъртта им? Или и те отиват в същия този сепаратор, както и душите на хората? 

- Животните имат свой сепаратор, разчетен за много ниски енергии. При хората и при животните сепараторите са различни, защото всеки е настроен за конкретен тип енергия. Оттук е и същественото значение в тяхното устройство. В сепараторите на животните например, душите не преминават през очистване както е при душите на хората.

- Ние имахме такъв случай. Отидохме при наши роднини, а тяхното куче много приличаше на един наш познат, който бе починал преди пет години. Кучето бе три годишно. Ние го гледаме и виждаме, че сходството е просто поразително с този познат. Дали не са вселили душата му в това куче заради деградация?

- По-рано ние така постъпвахме. Отделни деградиращи души ги вселявахме в тези животни, които бяха длъжни да осигурят наработката на необходимите енергии за душата. Но сега Ние не се занимаваме вече с такива методи за възпитаване. Времето е друго. В този период завършва събирането на душите и започва нов етап в развитието на човечеството. Повече души на хора няма да се завръщат във формата на животно. 

-  А животните постоянно ли ще попълват света на хората с нови души?

-  Не. В определен момент от развитието на човечеството отпада тази необходимост.

- При хората има карма. А съществува ли тя при животните? Нали много от тях са агресивни и се унищожават един друг.

-  При нисшите животни кармата отсъства и ето поради каква причина. Кармата се образува според действието на всякакви користни качества. Користа е присъща на човека, но тя отсъствува при животните. При тях няма корист, няма злорадство, а има програма, по която те изпълняват това, което им е заложено. Но ако се говори за висшите животни, например такива като кучетата, то при някои от тях вече се появяват чувствата на мъст и на ревност. При такива животни вече може да има и незначителна карма. Но при болшинството я няма, защото при тях принципа на развитие е съвършено различен, в сравнение с хората. Понятието карма е свързано с особеното поведение и усъвършенстване на душата в нужното направление.

-  Ние слушахме изказването на един лектор, който утвърждаваше, че кучетата са нечисти животни. Прав ли е той?

-  На какво основание се базира неговото твърдение? 

-  Той говореше, че вероятно в кучетата седят бесове, а бесовете са нечисти. Котката се признава за чиста и затова може да се държи у дома, а кучето не.  

-  Той се заблуждава. В котката също може да има бесове. Защо например котките са черни?  Имат отрицателна енергетика. Но те добре смъкват мръсната енергия от човека, вземат я на себе си. Така, че в това трябва да се види ползата, а не вредата. Хората много неща не доразбират и извращават знанията.

-   Много хора сега имат повишена агресия. Това са души, които идват от агресивни животни?

- Да. 

-  Такива души е много трудно да се превъзпитат и навярно много от тях се бракуват?

- Неагресивните души също дават брак. Ниското Ниво само по себеси е склонно към съблазън и порочност.

-  Не е ли по добре да се приберат агресивните животни от Земята и да се заменят с някакъв добър вид?

-  Енергията на агресията е нужна на Дявола. Той я развива. Той ръководи агресивните животни. 

-  Някои животни могат да се ползват в цирка.Те възприемат музиката, някои породи особено добре се поддават на дресура. Във връзка с това може ли да се каже, че животните са склонни към творчество и си заслужава да се развиват в това направление?

-  Да, висшите Нива на животните са склонни към елементарно творчество. И то се залага в програмата им. Това се прави с цел да се ускори развитието на душата им. Животните придобиват полезни навици и се учат да контактуват с друга форма на развитие, учат се да разбират висшестоящите. 

- Сега (1997 г.), в мястото където ние живеем, се появиха нови влечуги. По-рано тях ги нямаше. Материалните Системи ли ги пуснаха тук? Възможно е да са ги взели на космическите си кораби. Те тук често летят. 

- Какви именно влечуги? – уточни Бог.

- Малки тритони във водата.

-  Ако те са се появили само във вашия район, то вероятно е заради Нашия канал за връзка. Тази нова енергия влияе на изменението на формите. Сега въобще във вашия град станаха резки изменения заради Нашия канал за връзка. При животните се наблюдават големи мутации. Върху тях влияе Нашата мощна енергия. Затова някои гущери напълно биха могли да мутират и да създадат нов вид, какъвто по рано в тази местност не е имало. Така, че тритона се е оказал някакъв мутационен екземпляр. 

- В каква посока е настъпила мутацията? 

- В посока на адаптацията. На такова животно ще бъде по лесно да съществува в сравнение с тези, върху които изведнаж ще се срути Нашата голяма енергия.

- В Рибинското водохранилище, в горното течение на река Волга, са се появили (05.2002 г. – въпросите се задаваха в различни години и затова цитирам данните) екзотични животни. Китайски морски рак, змиорки от Карибско море, нови видове риби, които по воден път няма как да попаднат в този воден басеин от мястото на своето обитаване. За учените това е неразрешима загадка, граничеща с чудо. По какъв начин те са попаднали там? 

-  В дадения случай, това е работа на Материалните Системи, работещи със Земята. Те са докарали на своите летателни апарати в даденото място това, което им е нужно. Вие знаете, че климатичните зони на планетата ще се променят, а голяма част от сушата ще се покрие с вода, затова е започнало прехвърляне на животни от едни региони на планетата в други. Но не всички видове ще се преселят. Ще се измени животинския свят. А експерименталните животински форми в това време се прехвърлят изкуствено. За човека, тази работа остава невидима. Той се сблъсква с готовия резултат и го възприема като чудо. Макар, че отдавна е време да прозре и види реалността, а не старите догми за това, че човек е единственото живо същество във Вселената. Тогава всичко ще си дойде на мястото. Във вашия свят няма никакви чудеса, а има Наша работа.

- Как става разселяването на нови същества по Земята?

-  Те се докарват с летателни апарати. На Земята се изпращат за определени експерименти цели клетки със зрънца, в специална питателна среда или биологични микрокапсули. Въобще новите форми се пренасят преди всичко като клетки или даже атомно. След това всичко се развива и се превръща в самостоятелни форми.

 Следва продължение

Лариса Секлитова и Людмила Стрелникова