BG

Тайните На Висшите Светове

  

       За първи път, на границата между 20 и 21-ви век, Висшият Раз­ум дава на човечеството, най-новата информация за устрой­ството на Висшите светове, които се управляват от Бога и от Дявола, за Законите, според които те съществуват, за ро­лята на цивилизациите в развитието на нашата планета, за прин­ципите на тяхното зараждане и изчезване, за експеримента на Висшите Същности със Земята и особеностите на бъдещото ѝ развитие. Всеки може да направи за себе си множество не­обикновени открития за личния живот на Бога и Дявола, да разбере разликата между отрицателното и положителното усъвършенстване, да научи за особеностите в развитието на хората за следващата шеста раса, за ролята на скъпоценните камъни и благородните метали в живота на човека, както и за причините на тях­ното използване. Така той ще се запознае с медицинската и материалната Система на Естеството (Космоса). Ще узнае как се развиват душите в Системата на Дявола. Тази книга ще застави чита­теля да погледне на живота си и живота на заобикалящите го хора с нови очи.

   Истината съществува независимо от   

 това, признава ли се тя или не от хората.

Тази книга открива нови знания за произхода на човека и на Земята, за целите на създаването и съществуването им. Читателят ще научи причините за зараждането и смяната на цивилизациите от съвършено неизвестна за човека визия, както и ще открие за себе си много тайни за самата Земя и за тези експерименти, които са се извършвали на нея и се извършват от Висшите Създатели.

Читателят ще се озадачи от информацията за новата „ златна раса ”, която идва след нашата пета раса. Той ще узнае защо е дадена старостта на хората и защо през шестата раса ще изчезне детството при децата, което вече се и наблюдава.

И най-главното, ще го поразят откровенията на Бога и на Дявола, които разказват за това, как са устроени световете, в които Те живеят. И още повече - Бог и Дявол разказват някои подробности от своето минало.

Какво знае човек за личният живот на Бога и на Дявола, за това по какви пътища са вървяли Те в Своето развитие и по какъв начин Им се е удало да достигнат толкова високо положение. За първи път Бог и Дявол откриват на посланиците, тай­ната за своето лично съществуване. На тях, на посланиците на Бога, които са настоящите Автори на книгите, чиито текстове са диктувани в продължение на 30 години, бе дадено правото да разговарят със Самия Творец и със Самия Княз на Тъмнината. И именно Те – Бога и Дявола в своите диалози разкриват за хората Истината за Творението на Всичко във Всичкото. Всяко Тяхно Слово е откриване на завесата за някаква нова тайна неизвестна за човечеството.  

Информацията е получена въз основа на контактите с Висшите Светове. Затова и книгата е дадена във формата на диалози, както са се провеждали сеансите. Това позволява да се обяснят в разбираема форма, за съвременното ниво на развитие на човека, тези сложни за осъзнаване истини, на основата на които е построен нашия живот и на чиято база съществува Мирозданието.

Четете за тези поразителни и удивителни изменения, които вече са в ход, и които очакват човечеството в това ново и прекрасно за нас бъдеще. Изучавайте книгите ни за контактите с Висшия Разум, емблема на които е станала осемлъчевата звезда, символ на Висшето Космическо Съдружество „СЪЮЗ ”.