BG

Цитати от книгата „Шестата раса”

image5

 

Въпрос: Сега ( 1999 г.) на Земята числеността на хората намалява, макар че общата им численост е голяма. В бъдеще, както казвахте по-рано, е набелязано да остане 1/3 от сегашното население на Земята. Какво ще стане с другите души? Или на „финия” план ще остане някакъв запас от души?

Отговор на Бога – Част от душите ще бъдат разкодирани, част от тях ще преминат на ниското ниво на Йерархията, част в други светове, а всички онези, които подхождат по своите параметри ще преминат в шестата раса. И по-нататък в шестата раса ще има интензивен кръговрат на душите: едни заминават, други веднага идват да ги сменят. Но те ще се раждат вече в ново усъвършенствано тяло, което предварително ще бъде заредено и напоено с енергия от Земята. Именно тази повишена енергетика ще се предава вече по наследство на материалното тяло. В петата раса не беше така, защото нямаше откъде да се вземе енергия, а след 2000 година тя ще бъде на разположение.

Въпрос: За какво е необходимо това?

Отговор на Бога – За човека живеещ в новите условия с повишена енергетика и за всичко, което съществува около него ще бъде много по-лесно то да съществува. Ако допуснем, вие посланиците, а и хората с повишена енергетика се вселят в неподготвено материално тяло, както впрочем това се случи в този момент, по-точно телата не бяха достатъчно добре подготвени, затова вие обгаряхте и при вас се получиха всякакви отклонения във физическото ви състояние, така ще започнат и отклонения в здравето и на другите хора. Силната енергетика ще започне да разкъсва материалната обвивка. Но в Новата раса това няма да се случва. Ние залагаме нов енергиен генофонд, който ще поддържа физическото тяло в състояние на много високо енергийно зареждане.  Душата, която ще дойде в подготвеното тяло също ще има огромен енергопотенциал и те ще си съответстват един на друг. Това ще създаде голямо потенциално зареждане във физическото тяло и ще позволи на душата много леко и безболезнено да съществува в него и затова много от болестите на външната обвивка ще отпаднат от самосебе си.  

Въпрос: Вие казахте, че част от душите на петата раса ще преминат в шестата. Какви параметри в развитието ще се отчитат за това?

Отговор на Бога: Тъй като шестата раса ще бъде по-духовна, то в нея ще влязат само тези души, които са достигнали до определени нормативи в духовното и умствено развитие. Човек трябва да бъде развит всестранно. Тези души, които не са достигнали до необходимите показатели, ще се насочват към по-ниските светове, тъй като те не ще могат да се справят с това натоварване, което ще бъде възложено на човека от бъдещето.

 Въпрос: С какво човека от шестата раса ще се отличава от човека на петата раса?

Отговор на Бога: При хората от шестата раса ще има по-тясна връзка между материалното тяло и „фините” му обвивки. Ще настъпи изменение в самите „фини” конструкции: броят на „фините”обвивки от седем ще нарастне на девет. Това ще позволи овладяването от тях на такива свойства като левитация, телепатия, способност за излизане от физическото тяло и прочее качества, които сега се намират в зачатъчно състояние. Но разбира се, тези свойства ще се разкриват не произволно и не по желание, а по програма. Разширява се човешкия кръгозор и човек ще вижда в Космоса обекти, които не са достъпни за възприятие от вашия съвременик. Освен това те ще могат да виждат паралелните светове на Земята, паралелните светове относно космическото съществуване и следователно, те ще наблюдават и други жизнени форми. Но всичко това ще стане възможно благодарение на способността им да излизат извън физическото си тяло. Хората ще могат да летят във „фино” състояние, да се дематериализират в пространството и да овладеят още много други състояния, недостъпни за сегашното разбиране. Шестата раса е изчислена за сложно съществуване .

Въпроос: Ще могат ли хората тогава да виждат в диапазона на ултравиолетовите и инфрачервени лъчи.

Отговор на Бога:  Да, разбира се, тъй като ще се изострят техните свойства, макар сега това да е възможно за някои представители на петата раса. При шестата раса диапазона на възприятията ще стане по-широк. Освен това, някои от тях ще могат да виждат и през материалните предмети като през прозрачно стъкло. И всички тези нови свойства ще бъдат възможни само благодарение на изменението на „фините” конструкции на човека. А тъй като той ще бъде изграден различно от представителите на петата раса, то частично ще се измени и прехраната му. Основно храната ще бъде растителна, ще бъде въведена рибата в голямо количество, морските дарове. Но най-главното е това, че човек ще започне да получава към обичайната си материална храна и енергийно допълнение от своят Определител тоест, той ще я получава от Космоса. Но изцяло на новия вид енергия ще преминат само хората от седмата и осмата раса.

Въпрос: В петата раса човек вече е развил достатъчно своята астрална обвивка. Ще продължи ли тя своето усъвършенстване в новата раса и във връзка с това, ще получат ли развитие в бъдеще изкуствата, които ѝ влияят?

Отговор на Бога: Известно време в шестата раса все още ще присъстват други Нива на развитие, затова в началото ще има нужда от изкуствата за усъвършенстване на техните обвивки, защото те все още не са на необходимото ниво.