BG

Въведение

image1

 

  •  „Когато всички хора направят връзка с Възвишения Разумен свят т.е., когато съзнанията  им се пробудят, това значи да се запали светът от всичките му страни. Всички лъжливи теории и учения ще отпаднат. Всички съмнения и заблуждения ще изчезнат и хората ще се освободят от черния дим и сажди  –  от влиянието на Черната ложа. Те ще почнат да се хранят с чистата храна на Словото, ще дишат свежия пресен въздух, ще пият чистата кристална вода, ще възприемат Божественната  светлина, ще се радват на новия Живот, на новата Наука, на новата  Любов, на новата  Мъдрост  и  Истина.” Това са думи на Всемирния Учител на Бялото Братство – Бейнса Дуно. И те са напълно логични. Един ден, когато сърцата на хората се разширят, умовете им се просветят и Духът им се укрепи, те ще бъдат във велико общение с всички Съвършенни Същества, както и с всички онези  завършили своето развитие на Земята. Учителя ги нарича Синове на Светлината. Той казва :  „Синовете на Светлината слизат между хората да внесат в умовете им Светлина и Знание, а в сърцата им – Топлина и Любов. Ако не им предадат тези неща, те не могат да се повдигнат и да бъдат човеци на Новата култура. Следователно, Синовете на Светлината идват да обновят цялото човечество. Небето е високо организиран свят на Напреднали Същества, които живеят във Вечността и които постоянно творят. Те са създали целия материален свят. И сега има представители на Шестата раса между всички народи. Шестата раса която иде, ще оправи света. Тя ще вземе всичко в ръцете си и ще организира света. В Шестата раса ще бъде изключено всякакво насилие.  Знаете ли, че силата на човека седи в  неговото слово, в неговата реч? Ако можете да пречистите вашия  ум  тъй, че всичките ви думи да бъдат отмерени, да разчистите всяко неразположение към когото и да е от сърцето си – т.е. да сте възлюбени на Бога и заради Неговата Любов да имате най-хубавите думи и мисли, то вие ще имате голяма сила.” Темата за идването на шестата раса, датира още от преди времето на Христа. Неговото учение за  Новия живот на Любовта и човешкото обединение в името на Божията Любов, са предвесници на Новото време. Регулярно, от Висшите светове се спускат Нови идеи и слизат високо развити духовни Същности, които поемат тези идеи и ги разпространяват. Божественния план за развитието на човечеството трябва да бъде изпълнен. Това засяга както развитието на душите, въплътени в различни материални форми на Земята, така и тези в паралелните и духовни светове около Нея. Появата  на  Богомилите  в  България  и  разпространението  на  тяхното учение, имаше за цел да се повдигне духа на българския народ така, че той  да  приеме истинското Христово учение, а то от своя страна щеше да приближи духовно народа ни до разбирането на Истините, свалени от Бога и Висшите Същности в началото на третото хилядолетие в Русия .

image2

  •  За връзката между нашите два народа говори през 20-ти век и Петър Дънов, духовния всемирен Учител от Бяло Братство казвайки, че България е главата, а Русия е тялото. Тази връзка е историческа и религиозна. Древноруската Йоакимовска летопис разказва, че покръстителя на Русия св.княз Владимир, приема християнството от българите. Всред руските хуманитаристи тази тема има и привърженици и противници. Актът е извършен през 988 г.- повече от един век след като България става християнска държава. В ръкописа четем още, че „ българския цар Симеон изпратил в Русия учени йереи (свещенници) и книги.”. Вероятно става въпрос за мисия на български духовници, благословена лично от българския владетел. Тя е осъществена или по времето на великия киевски княз Олег, с когото се предполага, че цар Симеон е сключил някакъв външнополитически съюз, или при сина му Игор. Но и в двата случая тази православна мисия предхожда най-малко с половин век покръстването на Киевска Русия. Показателен е и факта, че духовния наставник на съпругата на Игор – св. Княгиня Олга, първата жена християнка от руската династия, е презвитер Григорий, по народност българин. Вероятно той е изиграл важна роля за популяризиране на християнството във великоруския княжески двор.За това подсказва и неприязънта, с която се отнесли византийските власти към Григорий когато е посетил Константинопол през 957 г. като член на делегация, водена от княгиня Олга. Самата Олга не е успяла да утвърди християнството в Русия – синът и Светослав гледал с пренебрежение на Христовата вяра. Но колкото и да е абсурдно, походите, които той е приел към България и които в известна степен са допринесли за отслабването и завладяването ѝ от Византия, дали силен тласък за проникването и разпространението на православието и старобългарската литература в руската среда чрез кирилицата. Ето защо актът на Светославовия син Владимир през 988 г. е логичен резултат от близо едновековното проникване на разбираемата за русите старобългарска писменност и свързаната с нея православна духовност, чрез предаване на християнството през 988 година, по времето на царуването на Симеон. Независимо от стеклите се исторически събития в полза на едни народи и във вреда на други, от които основно поради неразбиране и непослушание пострадаха главно народите на България и Русия, Висшия Разум изпраща все нови духовно наситени идеи, които завладявали пробудените човешки души. Неуморно, създавайки нови духовни движения, Посветени Същности под ръководството на техните духовни Учители работели в различни области на духовното. Така било създадено от родената в Русия Елена Блаватска теософско движение, което имало за цел да приобщи източната древна мъдрост към западния начин на мислене. В Германия друг един Посветен - Рудолф Щайнер през 1909 г, създава антропософията. Той е завладян от идеята да осъзнае, по какъв начин човешкото мислене би могло да достигне само, до ревниво пазените тайни на природата.  От позицията на посветен ясновидец, Щайнер търси скритото в творчеството на Гьоте, завладян от силата на философията и литературата. Последовател на Християнството, той не открива в христинските догми на църквата истинското учение на Христос.

image3

  •   Навлизайки духовно в енергетичния свят на миналото, той сваля от духовния свят същността на Християнското учение, отразявайки го в книгата „ Християнството като мистичен факт”. Изключително морален, Щайнер пише ... „ Там където се развива тщестлавието, започва да се проявява личното, духът бяга и окултните сили изчезват... .Такива съображения трябва винаги да има окултистът, когато мисли за това как да сее всред хората, Висшата Мъдрост на своите Учители. В това се състои неговата отговорност.”  Антропософията  се стреми да одухотвори науката, а Бялото Братство да вразуми чувствата и да изпълни волята Божия. Според Щайнер, антропософията подготвя света за Новата Култура. Когато при него отива българския студент Боян Боев, за да слуша неговите лекции в Мюнхен, той изразява пред Щайнер желанието си да бъде негов ученик и да следва естествени науки. Щайнер казал, че България е важна страна, на която предстои да играе голяма роля в бъдеще. Няма защо да става негов ученик, след като в България е Световния Учител Петър Дънов.  Да се върне там и да стане негов ученик! Когато, като ученик на Великия Учител, при един разговор с Него, той го запитал дали познава Щайнер, Учителя му отговорил положително и обяснението било, че са се срещали, но не на физическото поле. Този отговор дава информация за наличието на духовни контакти между Посветените, но вече на други Нива. В Америка, друг последовател на Розенкройцерите и на Теософското Общество е Макс Хайндл, който създава духовен център и школа за подготовка на съзнанието на хората за Новата Култура.Според Великия План на Бялото Братство, през миналия век в Европа има само един духовен Учител и той е роденият в България Петър Дънов – Беинса Дуно. Той се  изявява след като през 1897 г. в неговото тяло слиза духа на Истината. Тогава е на 33 години. Той казва: - „Аз бях вселен на 07.03.1897 г. и тогава получих мисия от Небето – беше ми разкрито, че съм Учител за цялото човечество. Възложената ми мисия е свързана с Новия път на славяните и с идването на шестата раса ( Новата Култура).” През същата 1897 г. Петър Дънов  основава „ Общество за повдигане религиозния дух на българите”, което се трансформира във „Верига на Божественна Любов”. Полаган е бил изпит – свидетелство за даване на обет, от страна на желаещите да влязат във Веригата, за висш нравствен живот. Първи са подписали такова свидетелство, представителите на три църкви – на православната, на протестантската и на католическата. Учителят организира ежегодни сборове, на един от които обявява, че Толстой е преродения Сократ. Там той представя и магичния Пентаграм, като свещенна емблема на Бялото Братство, която показва еволюционния път на душата. Следващата 1912 година, на хълма на Арбанаси, при двумесечно съзерцание, Учителят получава Посвещение, подобно на това на Мойсей на планината Синай. Той казва на учениците си: - „ Истината разкрива творческата дейност на Бога. Човек живеещ в Истината е заобиколен със Светлината на Божествения Дух, Който работи. Тя е едно велико течение, което слиза от царството на Виделината и в по-нисшите светове образува цветовете.” През 1911 г. Беинса Дуно раздава на Събора Пентаграми с думите: „ Искаме у вас да образуваме олтар на Господа”. На същото място, през 1912 г. Той разделя личността от Божественното казвайки: „ Не искам да изпъква във вашия ум някой си г-н Петър Дънов! Онова, което желая, е вие да вземете участие във всичките Му работи”. В същото време Рудолф Щайнер издава важния труд :”Духовното ръководство на човека и човечеството”. В Калифорния, Оушънсайд, Посветеният Макс Хайндл е издал „Космогонията на розенкройцерите” и още седем основополагащи труда.  През 1922 г. Учителя отваря школата на Бялото Братство в България, която действува под Негово ръководство до 1944 г. След идването на Червената Армия в България и комунистите на власт, Учителя напуска този свят на 27.12.1944 г. Бялото братство е преследвано от новата власт и така до 1989 г.Настъпва 2000 –та година и от Русия идва информация, която дава нова светлина за търсещите Истината и за Новота Епоха. Епохата на третото хилядолетие. Епохата на Водолея. Епохата на шестата човешка раса. Идва Новото Учение, идва Новото Знание. Гностиците християни са удовлетворени – най-после! Много тайни са разкрити. Падна завесата на притчите и красивите думи, зад които стоеше знанието.  Любимия ученик на Христа, апостол Йоан,  е написал Апокалипсиса. Какво означава  апокалипсис, преведено от старогръцки. Това означава разкриване тайната на знанието.  И това знание сега се предава чрез новите Посланници на Бога. Семейството на Александър и Людмила Стрелникови и на тяхната дъщеря Лариса Секлитова.