BG

Книгите в серии на руски език

image4

Серия „Зад границата на непознатото”

Отваряйки всяко заглавие, ще прочетете анотация за съдържанието !

Серия „Езотерика в афоризми”.

  Към тази серия се отнасят книги:

  •  Диамантени измерения.
  •  Звезден блус.
  •  Огледало на мъдроста.   
  •  Венчелистчета на лотуса.
  •   Ода на вечността.
  •  Соната на истината.
  •  Мъдрост в афоризми.
  •  Вечните истини.

            Афоризмите на тези книги са  създадени  на основата на информация от авторите. Афоризмите носят нов поглед върху старите истини и концентрират вниманието върху тези духовни ценности, които в настояще време са отхвърлени от човека от пиедестала на почитта.        Афоризмите възстанавяват духовните ценности и съсредоточават човека към вечното, което ще му послужи в света на хаоса и в океана на познанията като пътеводна звезда.           Така тези книги запознават читателя с главните езотерични основи, излагаеми в нов вид. Висшите Учители изпращат на човечеството мъдри мисли в нова аранжировка, разширявайки границите на неговите познания.