BG

Експеримента на Висшите със Земята

  

Всеки човек се интересува от въпроса за предназначението на нашата планета във Вселената. Ние винаги сме я считали за най-важната и главната в слънчевата Система само заради това, че на нея има видим за нас живот. Но какво ще каже Бог за предназначението на нашата планета, ако му се зададе следния въпрос:

–  Счита ли се Земята за най-главната планета в слънчевата Система?

–  Не, тя не е най-главната.

– Нашата планета е песъчинка във Вселената, една от милионите други планети. Защо Вие отделяте такова внимание за нея в този момент и губите съответно доста енергия за това?

– Защото това е Наш експеримент. Вие не сте единствени. Освен вашата Земя съществуват още две такива същите каквато е вашата планета, но развиващи се с известно изместване във времето тоест, може да се каже, че едната е вашата Земя в бъдещето, а другата - в миналото.

–  За какво е било нужно това изместване във времето?

–  Искате да кажете, че те биха могли да бъдат всичките еднакви? – уточнява Бог.

–  Да, потвърждаваме ние.

– Преместването във времето бе нужно, за да се корегира програмата за развитие на вашата Земя и нейното съзнание.

– Значи, според програмите на другите две Земи, може по определен начин да се регулира програмата на нашата планета тоест, чрез програмата на Земята в бъдещето, може да се влияе извършвайки поправки в програмата на Земята в настояще време.

–  Ето Ние регулираме сега програмата чрез вас.

–  Как върви развитието на тази Земя, която се намира сега в бъдещето?

–  Нея вече я няма. Тя претърпя катастрофа.

–  Каква? Какво се случи с нея?

–  Ядрен взрив. Ядрена война. Това е и участта на Земята в бъдещето след двеста години, войната ще унищожи всичко живо на планетата и самата планета. Цивилизация, аналогична на вашата е загинала напълно, затова и Ние искаме да спасим вашата Земя и онази планета, която изостава след вас във времето с осемнадесет години. С това се обяснява Нашият повишен интерес към вашата планета. Ние не желаем, тя да се взриви така както планетата на бъдещето.

– Имало ли е Земи, които успешно са преминали в бъдеще­то?

– Не, тази беше първата. Тя загина.

– Планетите умират само чрез взривяване? По какви при­чини те умират?

– Планетите могат да умрат и от болести, защото и те имат своите заболявания, както и при всичко живо. Към обичайните форми на смърт на планетите във вашата система се отнасят и затихването, охлаждането и изгарянето. В резултат на това се образува мъртъв блок, който след това започва да се разпада.

– За душата на планетата, формата на смъртта има ли някакво значение?

– Разбира се, всяка форма на смъртта е свързана с кармата на планетата и обезателно влияе на душата ѝ.

– Какво очаква тогава човечеството в близките 100 години ?

– Съдейки по тази Земя, която се взриви ли? – допълни Той, стараейки се да разбере, в каква сфера ние желаем да чуем предсказанието. Може да се отнася за икономиката, за политиката, за социалната сфера и така нататък.

–  Да, потвърдихме ние. Грози ли такава гибел човечеството?

– Засега угрозата съществува. Но всичко зависи от хората, дали ще успеят да унищожат ядреното оръжие.

– Сега, паралелно със Земята, която изостава по време от нас тоест, със Земята от миналото, Вие също работите?

–  Естествено, там също се корегират програмите.

– В други Вселени използва ли се принципа на двойниците, както например нашата Земя и Земята в миналото?

– Не. Този експеримент е приет само при вас, а в другите Вселени се провеждат други експерименти.

– В един от дадените ни нови Закони се говори, че принци­па на двойниците се използва за контрол над развитието. Тези двойници само за контрол на най-отговорните форми ли се създават?

– Да, за отговорни конструкции, за да не се получи нулев резултат. Това е един вид застраховка.

–  Същностите или Висшите Същности, имат ли такива двойници?

– Не. Всички Същности съществуват винаги само в единствен екземпляр, тъй като остават индивидуални.

–  Какви още форми освен планетите могат да имат двойни­ци?

– Всякакви отговорни конструкции могат да имат двойници. Освен тях могат да се използват двойни условия тоест, специално за определени цели могат да се планират еднакви условия на съществуване.

–  Двойника на нашата Земя се е появил в момента на сътворението ѝ, или по-късно?

– Този двойник е бил създаден в определен етап от развитието на вашата планета. Когато при вас е била ерата на динозаврите, него още го е нямало. Новият етап е започнал с появата на човечеството. Именно то е станало причината, която е довела до необходимостта от създаване на двойника. Наблюденията за развитието на началното човечество, самата първа раса, Ни до­веде до извода, че то е способно да се отклони натам, където на Нас не ни е необходимо, и затова е нужно известно за­страховане. Ние видяхме, че човечеството с първите си стъпки създава изкривявания, и целият ни експеримент с него може да рухне, и затова е нужен дублъор, и Ние след първата раса решихме да създадем двойник. Така, че двойника се появи след първата раса.

–  Това беще Земята на бъдещето?

–  Да. Според нейното развитие, беше решено да се отработят ситуациите и да се внесат поправките в развитието на вашата Земя. А за да се обезопаси нашият експеримент и по-нататък, създадохме Земята с изоставане във времето тоест, това е като, че сте вие, но намиращи се в миналото.

– Планетите двойници преминават съвместно някакъв етап от развитието, а след това техните души се разделят ?

–  Да. Всяка върви по своя път.

– Доколко са идентични душите, които се подбират за планетите двойници, нали те трябва да си приличат помежду си, иначе няма да смогнат да вървят по един път ?

– Душите за двойниците се вземат от едно Ниво тоест, Нивата им са еднакви. Самите души са различни, но се намират на едно Ниво на развитие. Но до този етап Земята дубльор е съществувала в друг свят, в други условия е преминала своя път. Тоест, за този експеримент тя е била взета със съответствуващ на вашата Земя етап на развитие.

– Значи, когато нашата Земя премине нужният ѝ етап на развитие нормално, то те ще се разделят?

– Разбира се, всяка ще се усъвършенства отделно, встъпвайки на индивидуалния си път.

– Фактически двойниците вървят по еднотипна програма. Значи ли това, че те натрупват в матриците си еднотипни енергии?

– Да, на даденият стадий те натрупват еднотипни енергии. Но, виждате ли, Земята-дубльор е дошла с друг вид и състав на енергията в матрицата си, и в хода на преминаване през еднаквата програма, тя ще напълни клетките си с много по-малки количества енергии в сравнение с това, което тя вече има. Ще бъде твърде малък състава за техните обеми, за техните мащаби. Ако за сравнение, се вземат и се обединят всичките натрупани от тях енергии по програмата, то те ще съставляват по-малка клетка. И само тези енергии могат да се сравняват.

– Корекцията на програмата на единият от двойниците ускорява ли прогреса и на двата или само предпазва от разрушения?

– Безусловно е, че корекцията в програмата на едната планета ще способства за прогреса и на другата планета. Общият прогрес ще нарастне и в двете, ако експеримента премине нормално. Може да се каже, че на душите на вашите съвременници им е провървяло по-малко отколкото на техните, защото те изостават по време от вас. И това, което при вас ще тръгне като грешка, при тях ще бъде поправено и ще им позволи да ускорят своят прогрес, така, че в това отношение душите живеещи на планетата на миналото получават преимущество в развитието си.

–  Тоест, ние ще деградираме, а техните души ще избегнат това ?

– Да, именно така, благодарение изместването във времето. Но Ние не се спираме от това, тъй като след време ще придърпаме земните души по усложнена програма до нужното Ниво.

–  Планетите двойници от различни Определители ли се ръководят ?

–  От различни.

– Получава се, че различните Определители ръководят две души по две еднакви програми?

– Да. Но Те, естествено са взаимосвързани, общуват един с друг, съветват се по някои въпроси, заедно решават общите проблеми във връзка с ръководството на планетите.

– Земята на бъдещето, която се е взривила, счита ли се с деградирала душа?

– Разбира се, тя не е изпълнила програмата.

– Душите на планетите отработват ли карма ?

– Да, за всички съществуващи във вашата Система форми, има карма.

– В настоящия период, нашата Земя се преустройва. На другите планети от слънчевата Система също ли става някакво синхронно преустройство ?

– Да, на някои от тях става корекция в съответствие с измененията в работата на Земята. Тя сега преминава на нов орбитал, и цялата слънчева Система също трябва да премине на следващата степен на развитие тоест, на друг орбитал.

– Всички останали планети също ли ще преминат на една степен по високо ?

– Да, може да се каже по-високо.

– Кой работи с другите планети от слънчевата Система и другите звездни Системи, Вие или Определители ?

– С планетите от слънчевата Система работят планетарни Определители, а те се подчиняват на Нас тоест, Ние работим, даваме указания какво да правят.

– А Вие лично участвувате ли в други експерименти или сега сте заети само със Земята?

– Ние следим за всичко, което става, какво се върши във вашата Вселена, тоест осъществява се постоянен контрол.

–  Но защо на Земята тогава има толкова зло, агресия?

– Отрицателните Системи на Космоса, които са настроени против вашата Земя, са внедрили чужда енергетика на планетата, въпреки волята на „Съюза”*. Аналогично, и във вашата страна проникват разузнавачи от другите страни, независимо от вашата воля.

–  Къде се намират тези отрицателни Системи, в кое съзвездие ?

–  На запад от вас. Може да се каже, в западното небесно полушарие.

–  Земята има ли врагове? Кои са те?

– Враг на Земята е този, който желае да я завладее за своите цели. Има такива в Космоса. Това е Отрицателната Система, която се занимава с това, да използва планетите за своите интереси, измъква от тях цялата информация, цялата им енергия, а след това ги изхвърлят защото са им непотребни.

–   И какво става тогава с планетите?

–  Гибел на душите. Те опустошават душата. За да не се случи това с душата на Земята, Ние се опитахме да осъществим контакт с нея, макар враждебните сили да пречеха за това.

–  И Вие установихте връзка с душата на Земята?

–  Да. За това беше нужен особен подход към нея.

–  Кого разбират под името Луцифер?

–  На вашият земен план, това е помощник на Дявола.

– Но това е Управляващият тази минусова Система, която е пожелала да завладее Земята?

–  Има много минусови Системи. Следователно, Той е един от тях? Той се отнася към един от слоевете на вашата Земя. Това е твърде ниско Ниво за Нас. И такива, нему подобни, в Космоса има много. Те имат различни Управители тоест, тези, които ги ръководят.

– А още говорят, че вътре в нашата планета, в самото ядро, също се намира някаква цивилизация. Какво представлява тя ?

– Вътре в Земята живее цивилизация, която поглъща енергията на хората, обработва я и я изпраща на Луната за по нататъшна преработка. За хората тази цивилизация е невидима, но тъй като тя е много приближена до вашата материя, някои нейни проявления човек понякога може да забележи.

–  Как се нарича тази цивилизация?

–  За вас названието няма значение.

–  Тя отнася ли се към Отрицателната Система на Разума?

–  Да, тя е отрицателна.

–  Защо е отрицателна?

– Защото тя работи за минусовите Космически Системи, и в нейните функции влиза работата с отрицателните енергии на земляните тоест, тя събира от хората енергията на агресията, на злото, жестокостта и други отрицателни емоции.

–  Кой управлява тази цивилизация вътре в Земята, самият Дявол ли?

–  Не, Негови подчинени. Те са твърде много.

–  И много ли са хората, които са свързани Надолу с тази цивилизация?

– Да, има такива хора. В тяхното поведение вие можете да забележите много осъдителни действия. Основно това са хора, които извършват лоши постъпки, държат се агресивно в обществото по отношение на другите.

–  Има ли хора които да са включени Нагоре ?

– Да, някои са включени към Нас или към нашите Определители. Това са положителни личности. Вие сами можете да определите по поведението на хората, кой е включен Надолу и кой Нагоре. Макар, че много личности дотолкова са сложни или скрити в своите истински намерения, че е много трудно за човек да ги разпознае.

– Земетресенията свързани ли са с Отрицателната Система, която се намира вътре в Земята?

–  Да, директно са свързани с нея, с нейната работа.

Различни типове земни енергии

Диалога с Бога продължи, и Той ни откриваше нови тайни от земния свят, неговия строеж и тези сили, които действат на нашата планета и в човешкото общество.

– Силата на гравитацията обединява всички физически сили на Земята. Но съществуват още паралелни светове, и тях също ги обединяват някакви сили. Що за сили са това, които обединяват и физическите и „фините” светове?

–  Съществува разновидност на особените свързващи енергии.

– Любовта, това особена разновидност на силите на прив­личане ли е, и отнася ли се тя  към свързващите енергии?

– Може и така да се каже. Но на човек абсолютно нищо не му е известно за тези сили и техните свойства, тъй като те се отасят към „фината” материя.

– Космическата енергия се отнася също към рода „фини”енергии. Какво може да служи като съд за събирането на космическа енергия на физическия план? Има ли някакви устрой- ства за това?

– Космическата енергия като отделен тип, не съществува. Хората с този термин наричат всичките енергии, които достигат до Земята отвън. Всъщност, това е безкраен спектър, в който влизат и тези, които хората получават и от другите планети на слънчевата Система, и от звездите, и от тези, които наблюдават за Земята. А като съдове за натрупване на енергии, служат например църквите и триъгълните конструкции като пирамидите, например. Всякакви пирамиди, не задължително правилни или с определено съотношение на страните им.

– Това са концентратори на енергия. Могат ли те да служат като съдове за събирането ѝ, така че след това, събраната енергия, по някакъв начин да може да се използва?

– Енергията в описаните фигури не само се концентрира, но и се натрупва вътре. За да може в последствие да се използва, тази енергия има особен код, код за целенасочено използуване на енергията. Но той не е даден за ползване от човека, тъй като нивото му на съзнание, още не е дорасло за това.

– На Земята има ли такива устройства за използване на космическата енергия?

– Засега има само устрийства за натрупване на енергия, а не за използването и.

– Според нашата история, на Земята е имало два силни взрива. Що за взривове са били това?

– Единият от тях е свързан с тунгуският метеорит, макар падането на какъвто и да било метеорит, в която и да било местност, е могло да се възприеме по-рано като взрив, тъй като вашата цивилизация не е познавала по-мощен гръм от оръдие, до двадесетия век.

– Но легендата гласи, че след взрива на Земята се е спуснал мрак за няколко милиона години. Какво се е разбирало от хората за това явление ? Какво събитие е било ?

– Ставало е смяна на епохите, изменял се е живота. Взрив като такъв не е имало. В този момент на Земята се е спускала мощна енергия по сравнение с тази която е била до тогава, и тази мощна енергия се е възприела като много ярко светене. Когато се спуска голямо количество енергия за сравнително малък промеждутък от време, тя започва да свети. И ако човек гледа яркото светене, а след това гледа на страни, то поради особения строеж на очите му, той винаги след яркото светене ще вижда тъмнина. Що се отнася до голямата продължителност във времето, към която се отнася видяния мрак, то за човек е свойствено да преувеличава, особено това което го плаши и не му е познато. За това също не трябва да се забравя.

–  Какво още се е случвало в тази смяна на епохите на Зе­мята ?

– Точно същото, както е при вас в този период тоест, хората, които не са оправдали себе си поради непригодност, са прибирани и са заселявали Земята с нова раса. Планетата също е преминавала на ново енергийно ниво, по-високо отколкото преди.

– Нашата Земя освен космическа енергия, получава също и енергии от другите планети на слънчевата Система. За какво?

– Става преработка на енергията и при това не трябва излишното количество да отива настрана тоест, енергообмена остава вътрешен.

– Участвува ли Слънцето в този процес?

–  Разбира се. Всички тела, всички планети участват.

Паралелните светове 

на Земята

Много сме слушали за паралелните светове с техните многочислени обитатели, но конкретно никой не е знаел какво представляват те, къде съществуват, затова решихме да попитаме Бога.

– Казвали са ни, че освен човечеството на Земята съществуват още две цивилизации. Енергетични цивилизации ли са те ?

–  Едната от тях също е физическа, както и вие, а другата е енергетична.

–  Къде се намира физическата? Защо не я виждаме?

–  В Тибет. Те имат мощна защита, затова хората не ги виждат.

–  Това Бялото братство ли е ?

–  Да.

– Ние знаем някои неща за тях. А къде се намира енергетич­ната цивилизация? Извършват ли те някакъв контрол над хората?

–  Не. Те живеят сами за себе си.

– Това също човекоподобни или други същества са, стоящи по-високо в развитието си от нас?

–  Това не са хора. Те не стоят по-високо от вас. Вие сте еднакви по развитие.

–  Каква е тяхната цел на Земята?

–  Същата както и при човечеството само, че те са без физически тела.

–  Имат ли възможност те да проникват в нашият свят?

–  Да, понякога проникват.

–  Това не са тези същества, които ги наричат полтъргайст?

–  Не. Наричат полтъргайст самите хора, тяхната психическа енергия.

–  Те могат ли да се материализират в известните ни форми?

–  Не, те не могат да се материализират. Вие не ги виждате и няма да ги видите.

–  Хората могат ли да проникнат в техният свят?

–  Не.

– Програмите за паралелните светове на Земята отделно от самата Земя ли се съставят ? 

– Отначало се поставя общата цел за развитие на Земята, и в съответствие с тази цел се разработват индивидуално програми за всеки паралелен свят на планетата, които се съединяват с общата програма, създавайки цялата структура. Измененията в една от програмите винаги пряко или косвено влияе на всички останали програми, изисквайки да се внесат някакви корекции в тях.

Преустройство на Земята

Обобщение

Обобщавайки материалите от главата „Новото за Земята”, може да се проследи веригата от последователни взаимовръзки между човека, планетата и Йерархичните Системи, тяхната директна зависимост едни от други и да се открие този грандиозен цялостен процес, в който те работят съвместно за една цел, и обезпечаване на нормалното функциониране на всичко живо в целостният организъм на Естеството*.

За Бога и Неговите Йерархични Системи, Земята представлява известна физиологична конструкция, самоусъвършенствуваща се и произвеждаща за тях определена продукция.

Както и всичко живо, което еволюира във времето, тя няма постоянна форма, тоест конструкция, а се изменя в самоизграждащи се конфигурации в съответствие с програмата си за развитие, която включва в себе си всички изменения на формите, които трябва да се изградят във времето. Именно програмата за развитие на физическата обвивка на Земята определя кога, в кое време трябва да се формират материците, океаните, да израстнат горите. Кога един континент трябва да се разцепи на части и на какво разстояние те трябва да се отдалечат една от друга, и т.н. тоест, външните очертания на Земята се изменят в съответствие с действието на програмата на физическата обвивка.

Но каква е целта на тези изменения ? Не е ли по добре да се остави непроменена за целия период на съществуването си ?

Живота, това е форма на изменение на процесите вътре в някой организъм, което води след себе си като следствие до изменения във външният му вид. И докато процесите са насочени към увеличаване на жизнените енергии вътре в организма, именно тогава се извършва и еволюцията в организма. Когато процесите затихват, започва изместване на програмата. Тоест, това говори, че в живият организъм трябва постоянно да текат определени реакции, иначе той ще престане да бъде жива форма. Но, за да текат процесите, те трябва постоянно нещо да променят. В постоянна среда те не се развиват, а спират своето развитие. Затова изменението на формите, това е необходимо условие за живота на физическата обвивка на Земята, а така също и за нейните „фини” структури.

Измененията, това са форми на живота, форми на съществуването. И всичките тези изменения са свързани още и с някои космически процеси, затова може да се каже, че измененията са необходими на Земята като форма на проява на живота, включваща в себе си протичането на физическите и други процеси.

Изхождайки от това, може да се направи извода, че Земята не може да остане неизменна, докато тя живее, както впрочем, не може да остане неизменна и след смъртта ѝ. Факта, че тя променя очертанията си говори, че това е естествен и закономерен процес, ставащ съгласно развитието на програмата. До какво водят след себе си измененията?

Земята, както и човека също има някакви свои органи, но не чак толкова конкретно изразени, както при човека. Тези места се характеризират с особен строеж, започвайки с вида земя, слоевете на почвата, растителният слой, веригите от енергетични канали и многочислени „фини”изграждания, каквито човек е неспособен да види с очите си. Тоест, органите на Земята се формират във физическата и „фините” ѝ сфери, и то по такъв начин, че ние никога няма да можем да ги видим като нещо обособено, функциониращо самостоятелно, защото за Земята ние представляваме една твърде малка величина.

Различно оформените места изискват за себе си и различно енергетично зареждане. Докато Земята беше слаборазвита, тя имаше един строеж, прост и примитивен за планета и затова се задоволяваше само с растителния и животински свят.

Според развитието си, когато тя израстна, започнаха да се сформират много по сложни обеми вътре в нея, които изискваха зареждане с други видове енергия. Затова се е появила нуждата от друг елемент, който работейки, да обезпечава даденото място (орган) с необходимите видове енергия. Освен това, Космическите Системи също имаха нужда да получат от Земята нови енергии. И всичко това е наложило създаването на някакъв общ механизъм, който би обединил нуждите на Земята и на Космическите Системи в единен технологичен процес. Такъв механизъм се явява нашият физически свят, в който работните елементи от типа растения, животни и човек, са започнали да произвеждат енергия и за Земята и за Космоса.

Всеки от тези елементи е привързан към зона с определени климатични условия и имат строеж, съответстващ на даденото място, където работят на конкретен земен участък, именно затова, че на Земята и е била нужна различна по качество енергетика, а така също и на Космическите Системи. От Небесните конструктори били измислени нациите и расите, които започнали да произвеждат различна по вид енергетика.

Градовете, селата и всякакви други населени пунктове възникват на Земята не спонтанно и хаотично, а първо, съгласно общата програма за еволюция на планетата и второ, на основата на енергетичните нужди на планетните участъци за зареждане. Тоест, населените пунктове винаги се изграждат в местата, изискващи интензивен енергообмен (грубо казано, в местата на органите, изискващи зареждане).

В тези места става както приемане, така и отдаване на енергия от и за Земята тоест, енергетичните потоци се движат в едната и в другата посока, и нагоре, и надолу, тъй като тук се намират съответните земни енергоканали.

Тъй като Земята, като жив организъм, постоянно се изменя, то неизменно стават и външни груби изменения, които се забелязват вече и от самия човек. Изменят се очертанията на континентите, мени се ландшафта, руслото на реките и прочее. Земетресенията и наводненията, разломите на земната кора, пропаданията, измененията на климатичните условия и клима­та като цяло, това са методите, с които си служи Земята за пре­стройството си.

На „финия ” план, за настъпването на изменения във ”фините” структури на Земята, свидетелства появявата на повишена радиация и постъпване на голяма енергия от Космоса.

Целта на всяко преустройство на Земята се явява съответ­ствието ѝ по строеж, и качествено съдържание на при­стигащата нова цивилизация.

Всяка цивилизация тоест, новият човек, са изградени енергетично поновому, в съответствие с потребностите Свише, и ще изискват за себе си и съответстваща среда за живот. За да може новият човек, неговата нова енергетика да се съчетае със Земната и да съществува по-нататък, е необходимо самата структура на планетата да се измени.

„Фините” структури на Земята и физическите микроструктури се насищат с новата енергия непосредствено чрез контактъорите и екстрасенсите, които приемат върху себе си огромния поток от енергията идваща от Йерархическите Системи.

Контактъорите и екстрасенсите, от деня на създаването на своята структура и настройката им за максимално приемане на огромния потенциал от космическа енергия, приемат върху себе си основният мощен енергиен потенциал, след това го преразпределят в много по-мека форма за обикновените хора, които са с по-малък енергиен потенциал (в това е същността на лече­нието на хората от екстрасенсите), а те пък от своя страна я разпространяват, когато общуват с другите хора, които са с още по-малък енергиен потенциал и т.н.

(Вярващите в излекуването от екстрасенсите хора, имат винаги по-голям енергиен потенциал в сравнение с невярващите, тъй като вярата е степен за определяне зрелостта на ду­шата, т.е. достигнатото от нея в развитието ѝ на определено енергетично ниво). Които не са способни да възприемат новата енергия, те умират, и то по естествен начин.

Чрез почвата и слънчевата радиация става трансформацията на енергията и предаването ѝ на растенията, животните и т.н. в тяхната обща взаимовръзка. Всички, взаимодействайки си, преразпределят новото един на друг по веригата на последователната връзка. Става подготовка на природните условия за новия човек.

Йерархичната Система, която се занимава с природата, въвежда нови видове растения и животни, които по строеж вече съответстват на новите потребности на времето. Идва новата цивилизация и всичко наоколо се изменя.

Самият процес на привеждане на планетата в новото енергетично състояние, се нарича преход на Земята на нов орбитал. Във „фините ” структури на планетата това означава не толкова ново енергетично качествено състояние на планетата, но и появата на нова обвивка, с определена „ фина ” структура от много по-висок порядък, отколкото имащите я до този момент обвивки. Тоест, всяка цивилизация е наработила основата за появяването на нови „фини” обвивки на Земята или по-точно, съставящите я подобвивки.

Човек, чрез сложни биохимични и физически реакции е на­работил за нуждите на тази обвивка качествено нови енергии, преработвайки изпращаната му от Йерархическата Система нова енергия. Тоест, независимо от това, какво човек изхвърля в глъбините на Земята, в нейната груба материя като нискочестотна енергия, той едновременно отдава в нейните „фини” обвивки много по-висок спектър от честоти. Плюс това, още и онези енергии, които той наработва за Йерархичните Системи. 

- Сега Земята (2000 год.) се привежда за шести път на нов орбитал тоест, предстои ѝ да наработи енергии от по-висок порядък отколкото тези, които вече има, за новата шеста обвивка. Планира се Земята да бъде приведена общо на седем орбита­ла. Това е цикъла на развитието за нашата планета на даденото Ниво, след което тя трябва да премине в ново качествено състо­яние и затова тя ще изчезне като материално тяло в звездната Система „Логос”, преминавайки на много по-висок спектър на съществуване. Слънчевата Система трябва да изчезне заедно със Земята и човечеството, тъй като „слънчевата Система е разчетена на еднакъв срок за своето съществуване, заедно с всичките свои планети”.

Преминаването на Земята на втори, трети ..., пети орбитал е ставало точно така, както и сега на шестия тоест, Висшите са спускали на планетата в човешката среда посланици, контактъори, и чрез тях са разпределяли енергията върху другите хора и Земята.

Но при това, всеки път при преминаване от единият орбитал до другият, се е увеличавал потенциала на спусканата енергия, както и на нейното количество тоест, при преминаването на третия орбитал, потенциала на спусканата енергия е бил по-нисък отколкото този на четвъртият, а този на четвъртият, по-нисък от този на петият и т.н.

В същото време, от една цивилизация към друга, става нарастване на обема на спусканата енергия и нейната мощ, тъй като следващата обвивка на Земята изисква в по-голяма степен зареждане и по-голямо количество енергия, а това води на свой ред към това, постепенно да нараства и енергетичната мощ на човека, тъй като на него му се е налагало да работи под голямо напрежение и да преработва голям обем енергия.

Когато Земята премине на нов орбитал за седми път, и запълни съответната обвивка с енергията от нужното качество, тя ще достигне до съвършенство за даденото материално Ниво на развитие, след което ще престане вече да съществува на физическия план. „Това ще бъде като една Душа, която ще започне да преми­нава етапите на своето усъвършенстване вече на енергетич­ния план тоест, на ново Ниво на развитие, в други светове, в други тела. И пътят на нейното развитие ще бъде така безкраен, както и при човека, но в своето си направление ”.

--------------------------------

Съюз* - название на космическо съдружество, включващо в себе си обединение от девет Йерархични Системи.

Естество*- Пространствен обем, принадлежащ на огромния космически организъм, където се намира и развива всичко останало.

Лариса Секлитова и Людмила Стрелникова