BG

Зa Авторите

image1

Лариса Александровна Секлитова

Лариса  Александровна  Секлитова е родена през 1972 г. в Новоросийск. Има среднотехническо образование. Интереса си към всичко необичайно и загадъчно, тя проявява още от ученически- те си години. Заедно със своите родители, Александър  и Людмила Стрелникови, тя поема по техните стъпки и се увлича от уфологията, биоенергетиката, биолокацията и астрологията. Контактите ѝ с Висшия Разум стават основно дело на живота ѝ още от 18 годишна възраст. Започнала да се занимава в група от ентусиасти – изследователи като редови слушател, тя разкрива в себе си неочаквани способности - да получава космическа информация. С времето, тези нейни способности се засилват и тя достига до възможностите на контактьор от високо Ниво. В продължение на много години, тя провежда телепатична връзка с Бога, с Висшите Йерарси, получвайки от Тях повече от 130 космически закона, изложени в книгата  „Закони на Мирозданието”.  Резултат на съвместният им с родителите ѝ труд, станаха сериите от книги :  „Зад границата на непознатото”,  „Енциклопедия на Новата Ера”,  „ Магията на съвършенство- то”, „ Езотериката в афоризми”. В свободното си време Лариса се занимава с различно творчество  - основно  с музика. Това е отразено подробно на сайта „ На крилете на творчеството”.  

image2

Людмила Леоновна Стрелникова

 Людмила Леоновна Стрелникова е родена през 1947 г. във Волгоградска област. От най-ранна детска възраст тя се занимава с творчество. Писала е стихове, проза. Занимавала се е с прилож- ни изкуства. Завършила е училище със златен медал. След това Ростовския инженерно–строи- телен институт. Дълги години е работила като инженер - конструктор. По нейни проекти са построени много промишлени здания и такива със селскостопански характер на приложение. Интереса ѝ към всичко невидимо и загадъчно я среща с новите знания в клуба по езотерични знания където тя изучава уфология, биолокация, астрология и други „тайни” науки. Историята пази в тайна, дали не са посещавали заедно с Александър този забележителен клуб на знанията. Но по-късно, от началото на 1989 г., вече  съвместно и с тяхната дъщеря Лариса, започват  пълноценна  работа  във взаимодействие  с Висши  представители на Космическите Системи и до настоящия момент (2016) година. Стажа им във връзка с Космоса, наброява 27 години. Въз основа на тази работа е била получена изключително интересна и завладяваща информация, която е намерила място в техните 55 книги разпределени в няколко серии: „ Зад границата на непознатото”, „  Енциклопедия на Новата Ера”, „ Магия на съвършенството ”,  „ Езотерика в афоризми ”. Някои от книгите са преведени на няколко езика и са разпространени по света. Подробности от творчеството на Лариса, може да се видят на сайта „ На крилата на творчество- то”. 

image3

Александър Иванович Стрелников

 Александър Иванович Стрелников е роден през 1948 г. в Краснодарския край. На четири годишна възраст той е четял свободно, а на седем години вече е прочел всичките детски книги в библиотеката където е живял. От ученическите си години се увлича от физиката, техниката и електрониката. Завършва средното си образование със златен медал и записва да учи като студент в Ростовския инженерно - строителен институт. Много години работи като инженер -конструктор в различни проектантски организации. По негови проекти са изградени множество жилищни, промишленни и обществени сгради. Стремежа му към всичко непознато, го завежда в клуба по езотерика, където изучава астрология, уфология и биолокация. Увлича се от нумеро- логията и други науки. Той е бакалавър по астрология. Съвместно с дъщеря си Лариса, започват работа по изучаване на Космическите Системи. Тази тяхна дейност е отразена в 55 книги издадени в различни серии. А те са : „ Зад границата на непознатото”, „ Енциклопедия на Новата Ера”,  „ Магията на съвършенството”,  „ Езотериката в афоризми”.  Творческия път на Александър Иванович, е отразен на сайта на интернет музея „ На крилете на творчеството”.